Voltooiing van Het Vledder nadert: Appartementencomplex staat in steigers en er volgt meer. 'In een tijd van twee tot drie jaar is het afgerond'

Het bruist op Het Vledder in Meppel. Er verrijzen achter de gasfabriek twee appartementengebouwen, bij de Lidl is een begin gemaakt met de uitvoering van het landschapsplan en de puntdaken van de Jumbo zijn onlangs veranderd in bogen die de herinnering aan de voormalige markthallen oproepen. Architect Arnoud Olie kijkt er met tevredenheid naar.

Achter de Gasfabriek komen twee appartementencomplexen.

Achter de Gasfabriek komen twee appartementencomplexen. Foto: Wim Goedhart

„Er is de afgelopen jaren veel gepraat, maar er is weinig concreet gemaakt. B+O Architecten heeft de verbinding gemaakt door in overleg te kijken hoe je kwaliteit kunt leveren waarvan iedereen gelukkig wordt. Dit heeft ertoe geleid dat in deze lastige tijd van corona, waarin juist veel stilligt, op Het Vledder volop wordt gebouwd”, zegt Olie.

Gasfabriek viel buiten ontwikkeling

Als aanjager en inspirator is hij de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen op Het Vledder. Hij schetst in het kort de problematiek als hij uitlegt dat B+O in 2007 de gasfabriek kocht. Dit gebouw viel buiten de ontwikkeling van Het Vledder, dat qua ontwikkeling eerder afgerond zou zijn.

Het liep anders. Er kwamen plannen, er werd veel gepraat, maar tot een afronding van het gebied rond de voormalige markthallen kwam het niet. Een paar jaar geleden werd B+O door projectontwikkelaar Koopmans en de gemeente benaderd om een nieuw stedenbouwkundig plan te maken dat wél haalbaar was. Buro MA.AN kreeg de opdracht een landschapsontwerp te maken. Dat bracht de zaak aan het rollen.

De ingrediënten? Een tweede supermarkt, het gebouw van de Jumbo dat nu qua ontwerp verwijst naar de oude markthallen, de bouw van twee appartementengebouwen met elk twaalf woningen. Ook komen er acht woningen gericht op Het Vledder en twee gericht op de Gasgracht. En als dat af is komt er nog een blok van zestien appartementen met een voorname uitstraling aan de Gasgracht. „Daarmee is Het Vledder in een tijd van twee tot drie jaar afgerond. Hoe het landschappelijk eruit komt te zien, is al te zien in het gebied van de Lidl.”

Pragmatisch

De rol van Arnoud Olie is goed uit te leggen door de vergelijking met het bereiden van een maaltijd even door te trekken. „Je moet goed luisteren en duidelijk zijn over wat wél en niet haalbaar is. Je moet pragmatisch te werk gaan. Hiervoor was iedereen te veel bezig vanuit zichzelf te redeneren en dan kom je niet tot het goede gerecht. Eerst luisteren naar wat iedereen lekker vindt, kijken wat we wel of niet kunnen betalen en dan bepalen ‘gaan we hiervoor of niet’”, legt de architect uit, die in dit verband ook nadrukkelijk de inbrengende rol wil benoemen die oud-wethouder Roelof Pieter Koning heeft gespeeld.

Arnoud Olie heeft er inmiddels ervaring mee. Hij mag zich niet voor niets stadsbouwmeester noemen. Ook bij de plannen rond de invulling van de Kromme Elleboog had hij de rol van aanjager en bemiddelaar. En de voormalige mulo-locatie krijgt binnenkort dezelfde behandeling. „Wij zijn blij dat we onze expertise die we landelijk toepassen ook in Meppel kunnen inzetten.”

Toekomstbestendig

Olie is tevreden met het resultaat. „Je moet zorgvuldig en met aandacht werken, er zijn ook dingen die niet lukken. Ik ben er voorstander van dat je de dingen die je doet goed doet. En als je nu ziet wat er in een paar jaar is gebeurd in Meppel, wat de stad veel toekomstbestendiger maakt, dan zouden mensen zich minder zorgen hoeven te maken over de toekomst.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu