Voor de VVD is de maat vol: 'Hoogeveen moet uit Area Reiniging stappen'

Area Reiniging verzorgt de afvalinzameling in de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden Foto: DvhN

Hoogeveen was vorig jaar 827.000 euro meer kwijt voor de inzameling van afval. Wethouder Gert Vos zoekt naar mogelijkheden om de kosten te beteugelen, de hoeveelheid restafval te verminderen en de afvalstoffenheffing te verlagen. Maar voor de VVD is de maat vol.

De grootste oppositiepartij in de gemeenteraad wil dat Hoogeveen afscheid neemt van Area Reiniging. Dat bedrijf haalt bij zo’n 80.000 huishoudens in de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden het huisvuil op.

‘Veel kosten gemaakt’

,,We werken inmiddels zo’n veertien jaar binnen deze constructie, maar het zet geen zoden aan de dijk’’, constateert VVD-raadslid Mark Strolenberg. ,,Er zijn veel kosten gemaakt en de afvaltarieven van de drie aandeelhoudende gemeenten blijven de hoogste van Drenthe, terwijl altijd verlaging is voorgespiegeld.’’

In Hoogeveen bedraagt het tarief ruim 247 euro per jaar, in Emmen en Coevorden betalen inwoners nog zo’n vier tientjes meer.

Schaalvergroting

Volgens Strolenberg ligt de oplossing in schaalvergroting. ,,Area Reiniging is te klein om de efficiencyvoordelen te halen. Het bedrijf heeft zijn vaste kosten en veel overhead. We hebben de wethouder eerder al eens gevraagd of Hoogeveen eruit kan. Dat zou de gemeente nog meer gaan kosten, was toen het antwoord. Maar we leggen de vraag toch weer op tafel.’’

Meer partijen in Hoogeveen zijn kritisch over de kosten en tarieven. Ruim een kwart van het budget van Area is afkomstig van de gemeente Hoogeveen. In 2019 betaalde de gemeente ruim 6,3 miljoen aan de afvalinzamelaar. Mocht Hoogeveen uit het bedrijf stappen, dan ligt de afkoopsom rond de 7,5 miljoen euro.

Winst

Medio 2015 ketste de beoogde fusie van Area Reiniging met ‘grote broer’ Rova uit Zwolle af. Tot teleurstelling van Hoogeveen. Volgens de Drentse afvalinzamelaar gaat het nu juist heel goed met het bedrijf en wordt jaarlijks winst geboekt, waar de aandeelhouders weer van profiteren.

Hoogeveen was in 2019 echter zoveel geld kwijt voor de inzameling van afval dat een spaarpot van ruim 7 ton, bedoeld om het afvalstoffentarief te kunnen verlagen, verdampte. Daarnaast moest nog eens 104.000 euro uit de algemene reserves bijgepast worden.

‘Boete’

De tegenvaller komt voor een deel door een ‘boete’ voor afgekeurd PMD-afval (plastic, blik en drankverpakkingen). Het gaat dan bijvoorbeeld om om restafval dat niet in deze container thuishoort of wat te sterk vervuild was.

,,Halfvolle verpakkingen in containers, bijvoorbeeld, vervuilen de inhoud van de rest en maken het sorteren lastig’’, schetst wethouder Gert Vos.

Hoogeveen kreeg daardoor vorig jaar 210.000 euro minder vergoed. Veel geld, erkent wethouder Vos. Hij wil daarover in gesprek met de inwoners om hen te wijzen op het belang van een goede afvalinzameling: goed voor hergebruik van materialen en (uiteindelijk) een lagere afvalstoffenheffing.

Ook slaagt Hoogeveen er niet in om het restafval, dat voor verbranding wordt aangeboden, te verminderen. Ten opzichte van 2018 was er een toename van zo’n 7 procent. De extra tonnages zorgden voor een plus van 320.000 euro.

‘Flinke inspanning’

De landelijke doelstelling voor dit jaar is maximaal 100 kilo restafval per inwoner. ,,Daar moeten we nog een flinke inspanning op leveren’’, beseft Vos. Hoogeveen zit op ongeveer 138 kilo per inwoner. Begin april riep de gemeente inwoners via sociale media op om het afval beter te scheiden.

De wethouder sluit niet uit dat Hoogeveen moet overstappen op een ander systeem van afvalinzameling: tariefdifferentiatie op het afvalaanbod (diftar). ,,We verkennen de mogelijkheden’’, zegt Vos.

Lagere kosten

Inwoners betalen dan voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Onderzoek leert dat er bij diftar minder wordt aangeboden, waardoor de (gemeentelijke) kosten voor de verwerking lager uitvallen. Landelijk stijgt het aantal gemeenten met tariefdifferentiatie op afvalaanbod (diftar) gestaag. In 2018 had 50 procent van de gemeenten diftar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu