Vredesduif Jetta Klijnsma wil voor- en tegenstanders bollenteelt Westerveld aan tafel zetten. Maar het conflict zit nog vast

Bollenteelt leidt tot grote verdeeldheid, omdat mensen zich zorgen maken over de gevolgen voor natuur en gezondheid. Foto: Jan Bouwman

Voor- en tegenstanders van de bollenteelt in Westerveld moeten volgend jaar met elkaar om tafel. Commissaris van de koning Jetta Klijnsma werpt zich op als voorzitter.

Klijnsma is al enige maanden actief als vredestichter in de gemeente Westerveld, omdat de bollenteelt daar grote verdeeldheid veroorzaakt. In een brief aan Provinciale Staten doet ze opnieuw verslag van haar bevindingen.

Werkgroep is het oneens met Klijnsma

Het gaat allemaal moeizaam, zo blijkt. Want niet alleen Klijnsma stuurde een brief naar de Staten, ook de werkgroep Meten = Weten deed dat. Die kan zich niet in de bevindingen van Klijnsma vinden.

Meten = Weten ontleent deze naam aan het feit dat de werkgroep precies in kaart brengt hoeveel schadelijke stoffen er door de bollenteelt in de natuur en in de dorpen terechtkomen . De leden maken zich zorgen over de gevolgen voor planten en dieren en voor de gezondheid van mensen. Telers zijn op hun beurt in hun wiek geschoten omdat ze vinden dat ze al heel veel gedaan hebben om het gebruik van schadelijke middelen te verminderen.

Project voor schonere bollenteelt

Klijnsma stelt zich tot doel dat voor- en tegenstanders van de bollenteelt weer met elkaar in gesprek gaan. Dat is belangrijk, omdat er een project loopt om tot een schonere bollenteelt te komen. De verhoudingen zijn echter verhard. Zo wisselen de voor- en tegenstanders anders dan in het verleden geen informatie meer uit, bijvoorbeeld over welke middelen er bij de teelt worden gebruikt.

Volgens Klijnsma bestaat er bij veel partijen wel de behoefte om weer met elkaar te praten. Meten = Weten wijst echter met de vinger naar de overheid. Die zou volgens de werkgroep veel strengere normen moeten stellen aan de bollenteelt, en moeten voorkomen dat die zo toeneemt.

Provincie en gemeente zijn niet bevoegd

Volgens Klijnsma hebben de provincie en de gemeente daartoe geen bevoegdheid en zijn zij afhankelijk van draagvlak bij de telers om afspraken te maken over een duurzamere teelt. Meten = Weten stelt daar tegenover dat de overheid wel degelijk instrumenten op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft.

Ondanks deze impasse wil Klijnsma na de kerstvakantie met de partijen om tafel gaan. Als de coronacrisis tenminste geen roet in het eten gooit.


Nieuws

menu