FC Emmen wil een nieuw voetbalstadion. Een locatie aan de Rondweg van Emmen heeft de voorkeur

FC Emmen gaat voor de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar een nieuwe locatie voor haar thuishaven. Het gaat om een zichtlocatie aan de Rondweg in Emmen, ten noordwesten van het huidige stadion De Oude Meerdijk.

Dat meldt bestuursvoorzitter Ronald Lubbersvan FC Emmen. Momenteel bekijkt onderzoeksbureau Hypercube de mogelijkheden. Het Utrechtse bedrijf dient als adviseur voor onder meer de KNVB, UEFA, de KNLTB en NOC*NSF. Het stond onder meer ook Sparta uit Rotterdam bij toen deze club een uitbreiding van haar stadion Het Kasteel overwoog.

Op een kruispunt: nieuwbouw of verbouw?

De Emmer eredivisieclub staat qua huisvesting op een kruispunt. Wordt het uit 1977 stammende stadion De Oude Meerdijk verbouwd of is nieuwbouw noodzakelijk? Dat is de vraag waar ook Lubbers zich met grote regelmaat mee bezig houdt.

Uiteindelijk komt alles grotendeels neer op de financiën, vertelt hij. De coronacrisis die begin dit jaar het betaalde voetbal volledig lam legde, hielp in dat opzicht niet mee. ,,Nieuwbouw is in financieel opzicht nog steeds een haalbare optie, maar dit valt bijvoorbeeld ook samen met de vraag welke functies je nog meer aan een nieuw stadion toevoegt. Tenzij corona een dusdanige impact heeft op de toekomst dat er straks niets meer kan. Maar persoonlijk denk ik niet dat je er zo negatief in moet staan.”

Knoop doorgehakt

Hoe reëel verbouw is, is trouwens ook de vraag. Volgens Lubbers is De Oude Meerdijk aardig op leeftijd geraakt. ,,Ik zeg niet dat het een bouwval is, maar het gebouw kun je niet echt up to date noemen.” Bovendien is er sprake van ruimtegebrek in het huidige onderkomen, onder meer het zakelijke personeel heeft behoefte aan meer ruimte.” Het huidige pand zou ingrijpend moeten worden vertimmerd. ,,Het hoofdgebouw is een grote opgave en heeft te weinig kantoorruimte. Het is momenteel passen en meten.”

Een half jaar tot een jaar geleden zijn ook andere plekken op Businesspark Meerdijk onder de loep genomen. Welke keuzes er uiteindelijk gemaakt kunnen worden, is mede afhankelijk van de politiek. ,,Ik hoop wel dat er over twee, tweeëneenhalf jaar een knoop is doorgehakt wat betreft de huisvesting. ”

Investeren is in ieder geval een must. Naar het idee van Lubbers zijn er namelijk maar twee smaken. ,,Of we handhaven ons op het bestaande niveau of het gaat allemaal uit als een nachtkaars.”

Hoeken

Welke keuzes er uiteindelijk gemaakt worden, de onbebouwde hoeken van het huidige stadion spelen verder geen rol meer. Hierop verkregen Lubbers en Stichting de Tien van Emmen (tien ondernemers die elk een halve ton in FC Emmen staken) in 2012 voor een periode van acht jaar een koopoptie en ontwikkelrechten via de gemeente Emmen. Het ging in totaal om 11.500 vierkante meter aan grond ten zuiden en ten noorden van het huidige stadion. Er hebben zich geen bouwplannen voorgedaan, dus de gemeente neemt de ontwikkelrechten weer terug voor de som van drie ton.

Lubbers denkt dat de economische crisis van de afgelopen jaren er uiteindelijk toe heeft geleid dat de hoeken niet zijn bebouwd.

Nieuws

Meest gelezen

menu