Voorlopig geen kap van lindes in oude centrum van Emmen (protesten buurtbewoners gegrond verklaard)

Emmen kan vooralsnog geen bomen kappen langs de Hoofdstraat en de Noorderstraat in het oude centrum. De onderbouwing is onder de maat, stelt de gemeentelijke bezwarencommissie.

De oude lindebomen vlakbij Subway in de Hoofdstraat gaan in de plannen van de gemeente Emmen ook tegen de vlakte.

De oude lindebomen vlakbij Subway in de Hoofdstraat gaan in de plannen van de gemeente Emmen ook tegen de vlakte. Foto: DvhN

De gemeente gaf zichzelf twee vergunningen. De eerste betrof de kap van elf lindes langs de Hoofdstraat en de tweede moest het vellen van vijf lindes en twee essen langs de Hoofdstraat en de Noorderstraat mogelijk maken.

Emmen wil in het oude centrum - ofwel de driehoek Hoofdstraat/Noorderstraat/Derksstraat - nieuwe riolering aanleggen en ook bovengronds de boel opgeknappen. Volgens de gemeente betekent deze klus een flinke aanslag op de gezondheid van de bomen, die er nu al niet zo best aan toe zijn. Het plan is daarom om bomen te kappen en nieuwe bomen te planten.

‘Aanzicht onherstelbaar beschadigd’

Een bewoner van de Hoofdstraat, een bewoner van de Minister Kanstraat en de werkgroep behoud monumentale lindebomen Emmen dienden een bezwaar in. Zij vinden dat Emmen veel te gemakkelijk besluit om de bomen weg te halen en stellen dat het aanzicht onherstelbaar beschadigd raakt. Ook vragen zij zich af of de gemeente met aanvullende maatregelen niet meer kan doen om de levensverwachting van de bestaande bomen omhoog te krikken.

Bij de zitting van de bezwarencommissie benadrukte de gemeente nogmaals dat de bomen er werkelijk niet goed aan toe zijn en dat er nieuwe exemplaren voor in de plaats komen, meer zelfs nog dan er nu zijn. Ook benadrukte de gemeente het grote belang van het vervangen van het riool en het opknappen van dit deel van het centrum.

‘Onvoldoende de alternatieven onderzocht’

Wat betreft de bezwarencommissie hebben de tegenstanders van kap een punt. Het zware maatschappelijke belang van het opknappen van het oude centrum wordt in haar ogen niet goed genoeg onderbouwd. Ook is volgens de commissie onvoldoende onderzocht of er alternatieven zijn waarbij de bomen alsnog gespaard kunnen worden.

De bezwaren van de twee centrumbewoners worden gegrond verklaard. Dat geldt niet voor het bezwaar van de werkgroep. Die zijn niet-ontvankelijk, omdat deze ‘spontaan georganiseerde actiegroep’ volgens de commissie geen rechtspersoon is en ook niet als belanghebbende kan worden beschouwd. De bal ligt nu weer bij het college van burgemeester en wethouders, dat weer moet reageren op het standpunt van de bezwarencommissie.Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu