Voormalige oude ambachtsschool in Emmen moet bruisende plek worden, met wonen, maar ook met andere functies

Het is een van de meest opvallende panden in de omgeving van het station in Emmen, de voormalige ambachtsschool. Het grotendeels leegstaande pand is geen monument. Sloop is wat betreft de gemeente Emmen evenwel niet aan de orde. Althans, als het gaat om het oude gedeelte. Daar wil Emmen een bruisende plek van maken, met wonen, onderwijs, werken en eventueel ook horeca.

De voormalige ambachtsschool in vroeger tijden.

De voormalige ambachtsschool in vroeger tijden. Foto: Collectie Roelof Boelens

De oude ambachtsschool dateert uit de jaren dertig. Tientallen jaren later kwam daar nieuwbouw bij aan de achterkant, aan de zijde van de Weerdingerstraat. Sinds eind vorig jaar zijn er geen leerlingen meer in het gebouw. Het Esdal College verhuisde toen zijn vmbo-opleidingen horeca, bakkerij, recreatie, mobiliteit, transport, dienstverlening & producten naar een gloednieuw pand op de vroegere plek van theater De Muzeval.


Al ruim voor het vertrek van het Esdal College uit het stationsgebied toonden meerdere partijen bij de gemeente interesse voor de oude ambachtsschool. Die kregen te horen dat Emmen eerst een visie wilde ontwikkelen voor het pand en het gebied erom heen. Die ligt er inmiddels. Belangrijkste punten: het oude deel van het voormalige schoolgebouw zou meerdere functies moeten krijgen en het nieuwe deel van de school aan de kant van de Weerdingerstraat mag plaats maken voor appartementen, maximaal vier bouwlagen.


De Stationsstraat met haar karakteristieke oudere gebouwen en bomen moet vooral haar huidige uitstraling behouden. De gemeente noemt deze straat, met daarin onder meer café Groothuis, ook wel de groene loper van het station naar het centrum. De Weerdingerstraat in de omgeving van het station zal steeds meer een woonstraat worden, met her en der kantoren, bedrijven en een kerk. De kavels die daar nog braak liggen kunnen wat betreft de gemeente ‘een woonfunctie’ krijgen. Dit geldt dus ook voor de plek van het nieuwste deel van het schoolgebouw aan de kant van de Weerdingerstraat.


Het in de jaren dertig gebouwde deel van de ambachtsschool moet bijdragen aan de levendigheid van het stationsgebied. Daarom vindt de gemeente Emmen alleen wonen in dit pand te mager. Daarom wordt naast (studenten)huisvesting ook gekeken naar de mogelijkheden van onderwijs, bedrijvigheid, kantoren en horeca in het karakteristieke pand. De bedoeling is dat de gemeente het pand verkoopt. Qua functie verandert er niets aan het bekende café Groothuis, dat naast de oude ambachtsschool staat.

Het moderne witte kantoorgebouw van de GGZ aan de andere kant van de Stationsstraat zou tenslotte beter ingepast moeten worden in de omgeving. ,,Dit gebouw - het vroegere administratiekantoor van Defensie - is geen eigendom van ons. Maar ik kan me voorstellen dat dit op termijn ook verbouwd kan worden tot woongebouw’’, zegt wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen).

Vooralsnog gaat het om een concept-visie. Tot 15 juli krijgt iedereen de mogelijkheid om hierop te reageren. De bedoeling is dat het gemeentebestuur de visie eind dit jaar definitief vaststelt.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu