Voorstel voor fietsstroken op overweg N48 bij Linde wordt raadsbreed afgeschoten: 'Pijnlijk, spijtig en kostbaar'

De situatie bij de N48. Links het ecoduct, rechts de overgang die auto's en fietsers moeten delen. Foto: Willem Braam

Het voorstel om op de Linderweg, bij de overgang over de N48, fietssuggestiestroken aan te brengen, is door de voltallige gemeenteraad van De Wolden afgeschoten. Alle partijen dienden gezamenlijk een motie in die wethouder Hilda Mulder (VVD) terug naar de tekentafel stuurt voor een vrijliggend fietspad of een fietsbrug.

Pijnlijk. Spijtig. Kostbaar. Zo maar wat termen die VVD-fractievoorzitter Marcel Hulst gebruikte voor het proces waar notabene de eigen wethouder verantwoordelijk voor is. „Het voorstel voor de fietsstroken doet onvoldoende recht aan wat de verkeerssituatie hier vraagt”, zei Hulst. Hij diende hierop een raadsbrede motie in. Het college moet nu met een voorstel komen voor een fietspad of een fietsbrug, en daarbij uitzoeken hoe het gefinancierd moet worden. En snel een beetje, klonk haast uit alle monden van de raad.

‘Slecht plan, is ook een plan’

Ook wethouder Mulder heeft zich tijdens het proces zitten verbijten, gaf ze toe. Niet in de laatste plaats omdat er volgens haar veel werk is verzet, maar het niet tot bevredigende uitkomsten heeft geleid. „Ik zit hier ook met knarsende tanden. En de hele procedure verdient geen schoonheidsprijs, maar ik moest binnen het budget en de tijd komen met haalbare voorstellen. Na adviezen van politie en verkeersdeskundigen, was dit de uitkomst.”

Omdat de motie door alle partijen werd aangedragen, werd er niet gestemd over Mulders voorstel. Inhoudelijk werd het ook niet of nauwelijks besproken. „Een slecht plan, is ook een plan”, vatte Betty Vrielink-Linthorst het namens Gemeentebelangen samen.

Tractoren bij gemeentehuis

De gevaarlijke situatie op de Linderweg leeft. Niet alleen in Linde zelf. Voor de vergadering brachten een handvol agrariërs met tractoren een bezoek aan het gemeentehuis in Zuidwolde en voor de vergadering spraken twee burgers in. Daarnaast werd er een petitie van Dorpsbelangen Zuidwolde en Plaatselijk Belang Linde aan burgemeester Roger de Groot overhandigd, ondertekend door ruim 1100 mensen.

En het geduld van alle belanghebbenden werd op de proef gesteld. Tot na 23.00 uur duurde het eer De Groot voorstel met de hamer de prullenbak in sloeg. Maar wie diep in de archieven dook, zoals Tjalling de Wit namens het CDA, weet dat de kwestie eind 2012 de gemeenteraad van De Wolden voor het eerst bereikte. Een latertje op de donderdagavond kon er misschien ook nog wel bij.

Maar wanneer het nieuwe voorstel ter tafel komt, en wanneer er daarmee een definitieve oplossing komt voor het verkeersprobleem, is onduidelijk.

Zelf ruimte zoeken

Mulder beloofde in haar slotstuk er alles aan te gaan doen in het voorjaar van 2021 met een nieuw voorstel te komen. Daarbij riep ze de raadsleden op om alvast zelf met plannen te komen om ruimte in de begroting te creëren. De gemeente kampt over 2019 al met een tekort een kleine twee miljoenen euro. Mulder deed dit jaar al subsidieaanvragen bij het Rijk en de provincie, want alle kosten alleen dragen zit er voor De Wolden simpelweg niet in. „Het is een hoofdstuk dat ook wij graag willen afsluiten. Als we bij het bespreken van de begroting in november al stappen kunnen zetten, dan is dat meegenomen.”

Nieuws

Meest gelezen

menu