Vraagtekens bij effect plannen Holtingerveld

Impressie van het nieuwe informatiecentrum op het Holtingerveld.

D66 in Drenthe vindt dat bewoners te weinig betrokken worden bij de plannen van natuurgebied Holtingerveld. Daarnaast is er twijfel over het effect van de investeringen.

D66 in Drenthe vindt dat bewoners te weinig betrokken worden bij de plannen van natuurgebied Holtingerveld. Daarnaast is er twijfel over het effect van de investeringen.

De fractie van D66 in Drenthe heeft vragen gesteld over de gang van zaken aan Gedeputeerde Staten. Volgens de partij heeft een aantal inwoners al in 2010 bedenkingen geuit tegen de plannen en zienswijzen ingediend. ,,Hierop is nooit reactie gekomen van de zijde van de provincie, gemeente Westerveld en Staatsbosbeheer'', constateert D66.

Volgens bewoners geldt dat ook voor op- en aanmerkingen tijdens inspraakavonden. Bovendien beweerde een aantal partijen, begin deze maand in deze krant, onvoldoende betrokken te zijn bij de verdere uitwerking van aanvullende plannen en nieuwe investeringen, zoals de bouw van een informatiecentrum. Dat half open paviljoen moet ongeveer 250.000 euro moet kosten. Een besluit daarover is, bij gebrek aan draagvlak, uitgesteld.

Impuls voor toerisme

Met de inrichting van de Toegangspoort Holtingerveld moest het toerisme een impuls krijgen. Er kwamen al een nieuwe schaapskooi met weide, een ruime parkeerplaats, een natuurspeelplaats, nieuwe wandelroutes, coopertestbaan en een ATB-route.

D66 zet vraagtekens bij de populariteit van het natuurgebied en het effect van de investeringen. ,,Zeker ook omdat de bezettingsgraad van het parkeerterrein zeer laag is'', schrijft de partij. D66 wil van GS weten of nadere actie nodig is en hoe de lokale gemeenschap beter bij de plannen betrokken kan worden. Tot slot vraagt de partij wat dit project tot dusver gekost en opgeleverd heeft.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu