Droge zomers hebben nare gevolgen: huizen op klei en veengrond kunnen verzakken. Wie de schade betaalt? Dat leidt tot veel touwtrekkerij

De huidige droge zomer leidt waarschijnlijk tot een grote toename van klachten van scheuren en verzakkingen van huizen, vreest directeur Dick de Jong van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAD).

Aan de Vaart in Nieuw-Amsterdam zijn woningen de afgelopen jaren gaan verzakken.

Aan de Vaart in Nieuw-Amsterdam zijn woningen de afgelopen jaren gaan verzakken. Foto: Jan Anninga

„We houden ons hart vast”, zegt De Jong. Ook in Drenthe en Groningen doet dit probleem zich veelvuldig voor, want veen- en kleigronden zijn gevoelig voor uitdroging en inklinken. Houten funderingspalen, die tot 1970 vaak werden toegepast, kunnen dan droog komen te staan en gaan schimmelen en rotten. Landelijk zouden een miljoen huizen met dergelijke problemen te maken kunnen krijgen, heeft het KCAD becijferd.

Nieuws

menu