Waarom een voorbeeldinitiatief voor een pumptrack in Assen toch veel misnoegen oplevert

De aanleg van een pumptrackbaan in Assen-Oost lijkt het schoolvoorbeeld van een initiatief dat vanuit de wijk iets concreets op kan leveren. Maar waarom is er dan toch zo veel misnoegen in de buurt?

De pumptrack in aanleg, op Landgoed Valkenstijn. Foto: Archief/DVHN

De pumptrack in aanleg, op Landgoed Valkenstijn. Foto: Archief/DVHN

Twee bewoonsters nemen medio 2018 het voortouw om een pumptrack te realiseren. Assen-Oost heeft een enorme vernieuwingsslag achter de rug, maar dit is ten koste gegaan van speelplekken voor de jeugd, zo constateren zij. Middels een handtekeningenactie wordt draagvlak gezocht én gekregen. Begin dit jaar ging het licht op groen, inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang.

Ongenoegen

Toch zijn er niet alleen maar juichende geluiden te horen. De pumptrack, een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark, wordt namelijk aangelegd op het terrein van Landgoed Valkenstijn, het groene hart van de wijk. Voor de een de ideale plek, omdat er al veel activiteiten samenkomen - dierenweide, hondenspeelplaats, buurtmoestuin en speelveld - voor anderen juist daarom de minst geschikte locatie. De in asfalt uitgevoerde baan tast het groene en rustige karakter van Valkenstijn aan, is de gedachte.

Het ongenoegen werd geuit in brieven aan de raad en leidde tot raadsvragen van ChristenUnie en D66. In een uitgebreide brief gaan B en W op de gang van zaken in, waarbij vooral wordt uitgelegd hoe mooi het proces is geweest en hoe welkom de pumptrack is.

Toch was een meer kritische blik absoluut op zijn plaats geweest. Zeker, het college geeft toe dat de organisatie van een informatiebijeenkomst minder zorgvuldig verlopen is dan had gemoeten, maar verder wijst zij er vooral op hoe breed het initiatief wordt gedragen. Zo hebben de initiatiefnemers volgens de gemeente zeshonderd handtekeningen van buurtbewoners verzameld die het initiatief ondersteunen.

Handtekeningen uit Assen?

Maar waar hebben die mensen eigenlijk voor getekend? En waren dat wel allemaal wijkbewoners? Nee, is alvast het antwoord op de laatste vraag. De petitie werd (en wordt nog altijd) online aangeboden via social media en kan door mensen uit het hele land worden getekend. Na ondertekening krijg je zelfs nog de optie om ook je vrienden uit te nodigen om te tekenen. Het resultaat: handtekeningen uit Klazienaveen en Den Haag zorgen nu voor de aanleg van een pumptrack in Assen-Oost.

Al net zo frappant is dat je de bewuste petitie moet tekenen op de site van de bouwer van de pumptrack. Die wil zijn netwerk uiteraard wel inzetten om de boel voor elkaar te krijgen. Bovendien wordt in de petitie niets gezegd over Landgoed Valkenstijn als locatie. Tekenen voor een leuk idee of voor een uitgewerkt plan op een specifieke locatie maakt nogal een verschil.

In het verlengde hiervan doet ook het argument van het college dat ook de kinderraad het belang van goede speelplaatsen in de wijken onderschrijft, koddig aan. Ja, natuurlijk vinden kinderen dat belangrijk. Vraag de kinderraad of ze een openluchtzwembad willen - Assen beschikt daar als provinciehoofdstad met bijna 70.000 inwoners niet over - en het antwoord staat vast.

Landgoedbeheerder niet enthousiast

Tenslotte stelt B en W dat de organisaties die gebruikmaken van het landgoed meegenomen zijn in de plannen en positief reageerden. Navraag leert anders. Stichting Landgoed Valkenstijn, beheerder van het bewuste stuk grond, is allesbehalve enthousiast en stelt bovendien nooit formeel contact te hebben gehad met de gemeente. Het informele contact dat wel plaatshad kwam bovendien pas tot stand nadat de gemeente eigenlijk niet meer terug kon. Veel meer dan voorwaarden stellen kun je dan niet.

Het lijkt erop dat een in de kern mooi idee er door een flinke lobby doorheen is gedrukt, en dat betrokken partijen en buurtbewoners pas gehoord zijn nadat de bestellingen voor het materiaal al waren gedaan. Bij de onzorgvuldig geplande bewonersbijeenkomst, waar slechts 24 mensen op afkwamen, kwam voor het eerst een uitgewerkt plan op tafel. En juist daarover, en niet over de voornemens die er voordien waren, had iedereen zijn zegje moeten kunnen doen.

Nu was sprake van een voldongen feit waarbij alleen in de randvoorwaarden nog een beetje kon worden bijgespijkerd. Dat geeft bij veel betrokkenen, die niet eens allemaal tegen zijn, toch een naar gevoel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu