Waarom het kleine Drenthe de reus Shell verblijdt met een subsidie van 1,6 miljoen euro voor een waterstoffabriek

Groene energie, innovatie, werkgelegenheid en de mogelijkheid in Zuidoost Drenthe veel te leren over de toepassing van waterstof. Een ruime meerderheid van het Drents Parlement steunde woensdag om deze redenen een subsidie van 1,6 miljoen euro voor een waterstoffabriek in Emmen.

De nieuwe waterstoffabriek komt op het terrein waar de gaszuiveringsinstallatie stond. Hier zijn allerlei voorzieningen al aanwezig.

De nieuwe waterstoffabriek komt op het terrein waar de gaszuiveringsinstallatie stond. Hier zijn allerlei voorzieningen al aanwezig.

Het voorstel lag de linkse partijen wel als een steen op de maag , want multinational Shell is de trekkende partij bij dit project. Die verdient volgens hen genoeg geld, bovendien steekt het bedrijf nog veel in olie en gas. Voor de Partij van de Dieren een belangrijke reden om tegen te zijn.

Uitgelezen kans

GroenLinks, SP en PvdA echter zien in de waterstoffabriek een uitgelezen kans om vanuit Drenthe een belangrijke bijdrage te leveren aan de overgang naar nieuwe en schone vormen van energie. De kennis en ervaring van Shell zijn voor deze partijen noodzakelijk om van de fabriek een succes te maken.

Bovendien heeft Shell tijdens een informatiebijeenkomst duidelijk gemaakt dat de fabriek er alleen komt met een subsidie. Het feit dat het bedrijf in andere onderdelen winst maakt, wil niet zeggen dat het zonder subsidie veel geld steekt in een waterstoffabriek met een experimenteel karakter. Dus na veel wikken en wegen besloten ze gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) het groene licht te geven voor de subsidie.

Weinig fiducie

Forum voor Democratie en PVV zijn tegen, maar dan vooral omdat ze weinig fiducie hebben dat waterstof een goede rol kan spelen in de toekomstige energievoorziening. Fractievoorzitter Nico Uppelschoten van de PVV wees er op dat er dertig windturbines nodig zijn om de waterstoffabriek van groene elektriciteit te voorzien. En dan is dat nog niet een constante stroomleverancier, mopperde Uppelschoten.

ChristenUnie, CDA, D66, Sterk Lokaal en OpDrenthe zijn echter wel enthousiast, waarmee een ruime meerderheid het voorstel van Stelpstra steunde. Volgens hem kan volgend jaar de spade in de grond voor de bouw van de fabriek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu