Waarschijnlijk toch vast contract voor Reestmonders

Medewerkers van Reestmond. FOTO ARCHIEF DVHN

De 72 werknemers bij werkvoorzieningsschap Reestmond in Meppel die op straat zouden komen te staan, krijgen waarschijnlijk toch een vast contract.

De coalitiepartijen PvdA en de ChristenUnie dienen een breedgedragen motie in om de Reestmonders vast in dienst te nemen. De oppositiepartijen pleiten hier al maanden voor en zullen dus waarschijnlijk voor stemmen.

Onzekerheid

De werknemers verkeren al anderhalf jaar in onzekerheid over hun baan nadat de gemeente besloot geen vaste contracten meer te geven. Zij protesteerden daar fel tegen, omdat ze bang waren nooit meer ander werk te vinden. Reestmond biedt beschut werk. De werknemers zouden volgens de gemeente via de Participatiewet een reguliere baan krijgen, maar daar is na een jaar nog weinig van terechtgekomen.

Slechts 10 mensen van de eerste 23 mensen zonder contract hebben een nieuwe baan.

'Anders gelopen'

Folkert Hummel (PvdA): ,,Na de evaluatie hebben we moeten concluderen dat het anders is gelopen dan we hadden ingeschat. Heel veel mensen komen toch niet in aanmerking voor beschut werken nieuwe stijl, zoals in de Participatiewet omschreven. Deze bijzondere en kwetsbare groep van 72 mensen moet gewoon een contract krijgen.’’

Op 31 maart komt de motie in Meppel in de gemeenteraad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu