Wandelpad Anserdennen staat onder water

Boswachter Olga de Lange in natuurgebied Anserdennen.

Het wandelpad tussen de Anserdennen en de Davidsplassen staat gedeeltelijk onder water en kan voorlopig niet worden gebruikt.

Het noordelijk deel van het pad is opgehoogd, maar het zuidelijk gedeelte nog niet. ,,Een flinke tegenvaller’’, reageert boswachter Olga de Lange van Natuurmonumenten. Het pad maakt deel uit van een lange wandelroute over het Dwingelderveld die begint bij het bezoekerscentrum van Ruinen.

Natuurmonumenten wil het resterende deel van het wandelpad ophogen, maar dat kan pas als het water is gezakt. De terreinbeheerder belooft dat tot die tijd een alternatieve route wordt aangegeven.

Bomen niet afgevoerd

Het Anserveld zelf ligt er nog enigszins desolaat bij. Ook al vanwege de afgelopen natte maanden slaagde Natuurmonumenten er niet in om het natuurproject nog voor het broedseizoen af te ronden. De gezaagde bomen kunnen niet worden afgevoerd vanwege de drassige grond. De Lange: ,,Als we de bomen nu zouden afvoeren, rijden we de heidebodem kapot.’’ De bomen zijn gezaagd om de heide en slenkenstructuur te herstellen.

Het Anserveld is afgelopen najaar en winter ingericht als waterbergingsgebied. Daarvoor zijn kades en stuwen aangelegd. Een aantal watergangen en sloten is gedempt.

Sporen van vroeger

In het deel waar het bos is verwijderd kwamen oude karresporen en een eeuwenoud celtic field te voorschijn. Dat zijn historische raatakkers van 5000 jaar geleden. ,,Dat maakt dat we extra voorzichtig te werk moeten gaan’’, vertelt De Lange. ,,Het gebruik van zware machines is niet aan de orde, zeker niet als de bodem zo drassig is.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu