Wapse strijdbaar voor behoud basisschool

WAPSE/DWINGELOO Het dorp Wapse is in verhoogde staat van paraatheid. Basisschool de Ten Darperschoele wordt met opheffing bedreigd.

Het nieuws van onderwijsbureau Talent Westerveld in Dwingeloo, dat de school moet fuseren met de openbare basisschool Singelier in Diever, is in het dorp ingeslagen als een bom. Onder de noemer ‘Ten Darperschoele Blijft’ is razendsnel een actie(werk)groep in het leven geroepen en die heeft de afgelopen dagen niet stilgezeten. ,,Wij gaan alle mogelijke alternatieven om de school open te houden onderzoeken. Denk daarbij aan het oprichten van een eigen vereniging of aansluiting zoeken bij een andere stichting voor openbaar onderwijs. Er zijn mogelijkheden voor kleine scholen om te blijven bestaan’’, zegt Liesbeth Joustra van de actiegroep.