Waterschap Drents Overijsselse Delta nu ook verantwoordelijk voor waterpeil van kanalen tussen Meppel en Assen

Bestuurders Cees Bijl (provincie Drenthe), Joost de Ruig (Rijkswaterstaat Noord-Nederland) en Hans Pereboom (WDODelta) de ondertekenden vrijdagochtend de overeenkomst - Foto: WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) neemt het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart en het Drentse deel van het Meppelerdiep over van de provincie Drenthe.

‘Met de nieuwe afspraken en de overdracht van de gemalen en aflaatwerken kunnen de waterpeilen en de wateraan- en afvoer nog beter worden afgestemd op de verschillende functies, zoals landbouw, natuur en recreatievaart,’ aldus de provincie.

Nieuws

menu