Waterschap Drents Overijsselse Delta ziet neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen

Besproeien van weiland. Foto: Corné Sparidaens

De grondwaterstanden dalen, meldt WDODelta. Het waterschap voert water aan uit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer en heeft de waterpeilen op maximaal gezet.

‘Momenteel wordt zoveel mogelijk water in het gebied vastgehouden om een buffer te creëren. Voor een goede wateraanvoer worden watergangen extra gemaaid waar nodig.’

Behoefte aan water neemt toe

Na de grote hoeveelheid neerslag eind februari en de regen van begin april bevond het grondwater zich op een zeer hoog niveau, schrijft het waterschap.

‘Op dit moment staat het grondwater nog normaal tot (te) laag voor de tijd van het jaar. De verwachting is dat de grondwaterpeilen de komende tijd verder dalen. Al met al ziet WDODelta dat het werkgebied droger wordt en de behoefte aan water voor landbouw en natuur toenemen.’

Weinig neerslag

Er zal de komende tijd weinig neerslag vallen verwacht WDODelta, dus de grond wordt steeds droger. ‘De komende tijd houden we goed in de gaten waar we tegen de grens van het aanvoeren van voldoende water aanlopen of waar het handhaven van de maximale waterpeilen problematisch kan worden.’

Nieuws

menu