Waterschap Hunze en Aa's stelt per direct beregeningsverbod voor boeren in (en LTO Noord baalt ervan)

Waterschappen stellen eerste sproeiverboden in ANP

Waterschap Hunze en Aa’s heeft een beregeningsverbod ingesteld voor een deel van het werkgebied. Het verbod voor beregening uit oppervlaktewater geldt van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Volgens het waterschap verdampt er veel water door het droge warme weer.