Waterschap wil beekdalen in Drenthe vaker laten overstromen. Akkerbouwers morren, vooral rond Schoonebeker Diep

Beekdalen mogen in de toekomst vaker onder water komen te staan. Waterschap Vechtstromen wil in het Drentse werkgebied de normen verruimen. Vooral akkerbouwers verzetten zich tegen de plannen.

Vooral rond het Schoonebeker Diep is er verzet.

Vooral rond het Schoonebeker Diep is er verzet. Archieffoto: Jan Zeeman

Sommige Drentse akkerbouwgebieden in beekdalen (die vallen onder Vechtstromen) hebben nu nog een norm van eens in de 25 jaar dat ze mogen overstromen. In het Overijsselse deel van Vechtstromen komt deze grens niet voor. Daar geldt in beekdalen een norm van eens in de 10 jaar of soms zelfs eens per jaar. Het waterschap wil nu in het hele gebied dezelfde uitgangspunten: eens in de 10 in plaats van 25 jaar.