Weerdinge wil in 2020 asbestvrij zijn: dorp krijgt voorbeeldfunctie voor Drenthe

Foto: DvhN

Asbestdaken in Weerdinge moeten volgend jaar verleden tijd zijn. Dat is het doel van werkgroep dorpsinrichting Weerdinge, bestaande uit bewoners van het dorp.

Dinsdagavond werd het burgerinitiatief aan twintig belangstellenden in het dorpshuis toegelicht door de werkgroep, de gemeente Emmen, de provincie Drenthe, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en twee in asbestsanering gespecialiseerde bedrijven - Ortageo Asbest en Flory. Ook is bekendgemaakt dat Weerdinge dit najaar voorbeelddorp in Drenthe wordt voor asbestverwijdering, dankzij een zogenaamd pilotproject.

‘Samen doen is goedkoper’

Volgens werkgroeplid Johan Haan gaat het in Weerdinge - 575 inwoners in 2018 - om ongeveer 90 daken. ,,De bijeenkomst van gisteravond was in feite de start van onze campagne om gezamenlijk asbest uit ons dorp te verwijderen. Samen doen is goedkoper dan iedereen afzonderlijk, maar ook kunnen dorpsbewoners elkaar helpen als het gaat om de aanleg van nieuwe dakbedekking.”

Haan zegt dat elke deelnemer sowieso van de asbestsaneerder een aanbieding krijgt. ,,Geheel vrijblijvend, waarbij mensen ook uit verschillende typen dakplaten kunnen kiezen.”

‘Het is maatwerk’

Hoeveel geld een dakeigenaar precies kwijt is aan het laten verwijderen van asbest is moeilijk in te schatten. ,,Het is maatwerk. Ieder dak is weer anders. De ene heeft een helling, de andere een zolder en bij sommige is het moeilijker om rondom de woning te komen.”

Daken tot 35 vierkante meter kunnen eigenaren zelf vervangen. ,,Als werkgroep willen we die mensen ondersteunen door bijvoorbeeld een rolsteiger of een box met hulpmiddelen en een gids met instructies en tips. Alles gebeurt in nauw overleg met een asbestdeskundige, zodat al het werk ook kan en mag volgens wetten en regels.”

‘Vijf bewoners meldden zich gisteren al aan’

Het gros van de daken in Weerdinge met asbest is evenwel groter dan 35 vierkante meter. ,,Daarvoor moet een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld, maar ook dan kan men gezamenlijk aan de slag, door te inventariseren om welke daken het gaat en zo een efficiënte route door het dorp uit te stippelen.” De bijeenkomst van gisteren was volgens Haan een eerste aanzet, maar de animo is er. ,,Na afloop meldden vijf bewoners zich spontaan aan.”

Gaat Weerdinge het landelijke voorbeeld geven?

De RUD gaat over enkele weken inventariseren welke daken in aanmerking komen voor sanering. Komend voorjaar moet de vervangingsoperatie starten. ,,We hopen dat Weerdinge een voorbeelddorp wordt als het gaat om verwijderen van asbest. In de gemeente Emmen, in de provincie Drenthe en misschien ook wel landelijk.”

De asbestdaken in Drenthe zijn in beeld gebracht via deze online kaart .

De werkgroep dorpsinrichting Weerdinge komt voort uit de ‘optrommelactie’ van eind 2017 in het dorp, waarbij bewoners initiatieven aandroegen om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren.

Nieuws

menu