Weghalen vervuilde sliblaag Havenkanaal Assen kost 1,6 miljoen euro

Koning Willem Alexander opende vorig jaar september de Blauwe As. Foto Marcel Jurian de Jong

Het Havenkanaal in Assen is vervuild. Er ligt over een lengte van 800 meter een één tot twee meter dikke slib- en baggerlaag met olie, koper en zink.

Vervuiling sterkst bij lozingspunt zuiveringsinstallatie

De vervuiling is aangetroffen bij het lozingspunt van de rioolwater zuiveringsinrichting (RWZI). De sliblaag is een probleem nu het Havenkanaal en de Havenkade voor veel geld zijn opgeknapt als onderdeel van de Blauwe As, de nieuwe recreatieve vaarverbinding door de Drentse hoofdstad.

Zo zijn er steigers gebouwd voor kleine bootjes en kano’s, is een boulevard van klinkers met terreinmeubilair aangelegd en een verblijfplaats voor campers gecreëerd. De nieuwe vaarroute werd 15 september vorig jaar door Koning Willem Alexander in gebruik genomen met een vaartocht door Het Kanaal en het verrichten van de openingshandeling op de Havenkade.

Witte wolken en stinkende drijflaag

De vervuiling is niet helemaal een verrassing. De vele aanwezige opdrijvende witte wolken in het water (kleurloze karnemelk en yoghurt) en de vieze stinkende drijflaag waren al langer een probleem. De wijziging van de functie van het kanaal heeft het probleem wellicht versterkt, aldus het Waterschap.

De waterweg was een doodlopend kanaal met een industrieel karakter, maar heeft nu een andere (recreatie) functie gekregen waarbij het water goed door moet stromen naar het Noord-Willemskanaal.

Baggerberg fungeert als buffer

Bij de RWZI ter hoogte van de sluis stroomt het water minder goed door. De dikke baggerberg fungeert hier als buffer. Een onwenselijke situatie aldus het Waterschap Hunze en Aa’s dat voor het verwijderen van het slib 1,6 miljoen euro uittrok.

Met het oog op de start van het vaarseizoen wordt het opruimen van de bagger met de hoogste urgentie aangepakt. Maandag wordt al gestart met het werk. Het streven is er op gericht voor 1 april het Havenkanaal weer schoon te hebben.

In totaal moet 25.000 kubieke meter bagger en slib worden opgeruimd. Omdat het slib fijn van structuur is gaat dit gebeuren met een cutterzuiger. Na het opzuigen wordt het materiaal bewerkt in een drooginstallatie. De vervuilde slibkoek die overblijft wordt afgevoerd. Het water wordt via de RWZI weer geloosd op het kanaal.

De RWZI Assen loost sinds jaar en dag gezuiverd water binnen de geldende normen op het Havenkanaal. Daarbij is sprake van een kleine restlozing. Omdat water in het Havenkanaal stil staat bezinkt de restlozing in de buurt van het lozingspunt. Vandaar dat hier de dikste laag bagger met zware metalen en olie is aangetroffen.

Het waterschap verwacht dat nu het water stroomt in het kanaal het probleem zich niet weer voordoet. Het Havenkanaal was in 2007 voor het laatste gebaggerd. Toen zijn geen bijzonderheden aangetroffen in de standaard laag onderhoudsslib.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu