Westerveld reageert op onrust onder papierinzamelaars door garantiesubsidie aan te bieden (van 40 euro per ton)

Foto: Archief DvhN

Westerveld is bereid de papierinzamelaars in deze gemeente een garantiesubsidie uit te keren. Daarmee kan de huis-aan-huis-inzameling door deze vrijwilligers doorgaan, in ieder geval komend jaar.

B en W stellen voor om hen in 2021 een opbrengst van 40 euro per ton papier te garanderen. Dat komt de gemeente op een kostenpost van naar schatting 136.500 tot 162.500 euro te staan. Het voorstel komt dinsdag 15 december op tafel in de gemeenteraad, die er het laatste woord over heeft.

Het college wil zo een eind maken aan de commotie die er al sinds dit voorjaar is over de papierinzameling in Westerveld.

Lange tijd een leuke zakcent

Net als in veel andere gemeenten gaan in Westerveld scholen en dorps- en buurtverenigingen langs de deuren om het oudpapier op te halen. Lange tijd leverde dat een leuke zakcent op. Maar de laatste jaren daalt de opbrengst in ras tempo.

Dat komt doordat Aziatische landen, met name China, minder papier willen afnemen. Was het oudpapier in 2011 nog goed voor 125 euro per ton, vorige maand was de marktprijs gezakt naar 48,75 euro per ton. Na aftrek van de tegelijkertijd oplopende transportkosten houden de inzamelaars amper nog iets over.

Ook gemeenten hebben er belang bij

Nu hebben gemeenten ook belang bij gescheiden inzameling van oudpapier. Als het niet langer wordt opgehaald, zullen huishoudens het grotendeels in hun grijze restafvalbak deponeren. De inhoud daarvan wordt verbrand en de kosten hiervan zijn hoog.

Met dit alles in gedachten opperde wethouder Henk Doeven dit voorjaar om de gemeente de papierinzameling over te laten nemen. Inwoners zouden er een (blauwe) mini-container bij krijgen. Het idee werd hem niet in dank afgenomen. De vrijwilligers die het papier inzamelen stonden op hun achterste benen. Ze verweten de gemeente dat die hen een nog altijd potentiële bron van inkomsten afpakte. Ook in de gemeenteraad was er gemor. Doeven ging door het stof.

Overleg gemeente en inzamelaars

Ruim twee maanden terug hebben Westerveld en de inzamelaars overlegd over de oudpapierkwestie. De vrijwilligers gaven aan dat ze met een garantiesubsidie van 40 euro per ton nog steeds brood zien in de inzameling. B en W willen hen in het nieuwe jaar hun zin geven. Ze gaan echter niet in op het verzoek om de garantiesubsidie met terugwerkende kracht ook over dit jaar toe te kennen.

Het college verwacht een verder dalende marktprijs voor oudpapier. In het raadsvoorstel wordt zelfs rekening gehouden met 0 euro per ton papier. Bovenop de subsidie van 40 euro per ton is de gemeente 65 euro per ton kwijt aan transportkosten. De inzamelaars halen jaarlijks 1300 ton papier op, wat de gemeentelijke investering voor komend jaar op 136.500 euro brengt.

Dit kan oplopen tot 162.500 euro, mocht de papierverwerker het transporttarief opschroeven tot 85 euro per ton.

Opslag op de afvalstoffenheffing

Uiteindelijk zal de bevolking van Westerveld dit geld op tafel moeten leggen, via een opslag op de afvalstoffenheffing. B en W laten weten dat ze daar later op terugkomen in hun Grondstoffenplan 2021-2025 . Ze willen in dit stuk ook ingaan op hoe ze de papierinzameling in 2022 en de jaren erna voor zich zien.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu