Westerveld wil ozb flink optrekken, om WMO en jeugdzorg te betalen en om te kunnen blijven investeren

Het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord krijgt een nieuw parkeerterrein. Foto: Archief DvhN

Behalve de oplopende kosten van WMO en jeugdzorg moet Westerveld nu ook de financiële gevolgen van de coronacrisis het hoofd bieden. De gemeente kiest voor een flinke ozb-verhoging.

Dat staat in de begroting voor komend jaar.

Die is overigens nog niet definitief. De begroting is opgesteld door B en W. Dinsdag 10 november komt het stuk, inclusief bijlagen 141 pagina’s dik, aan de orde in de gemeenteraad, samen met de najaarsrapportage 2020. De raad hakt de finale knopen door, ook over de nu voorgestelde forse stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb).

Al sinds het Rijk de verantwoordelijkheid voor WMO (thuishulp aan zorgbehoevenden met name) en jeugdzorg bij de gemeenten neerlegde, gaan die gebukt onder de financiële gevolgen. Dat is in Westerveld niet anders, al zegt de gemeente werk te willen maken van eerder voorgenomen ombuigingen.

Drie ton minder aan toeristenbelasting

Daarnaast zag Westerveld, een kleine gemeente die stevig leunt op recreatie, door de coronacrisis het aantal bezoekers dit jaar teruglopen. Ondanks een stevige tariefstijging leverde dat zo’n 300.000 euro minder aan toeristenbelasting op, meldt de najaarsrapportage. Na aftrek van rijkscompensatie resteert nog altijd een tekort van 68.000 euro in vergelijking met de eerdere raming.

In de begroting voor komend jaar is met corona en rijkshulp trouwens geen rekening gehouden. De onzekerheden zijn er eenvoudigweg te groot voor, stelt het college.

Na de voorgestelde ingrepen houden B en W voor volgend jaar nog altijd rekening met een klein begrotingstekort, van bijna vier ton. De jaren erna zouden de begrotingen weer met zwarte cijfers moeten eindigen: zo’n 260.000 euro voor 2022, 60.000 voor 2023 en 215.000 voor 2024.

Tarief ozb gaat 14,5 procent omhoog

Tot de ingrepen hoort een verhoging van de ozb. Die moet vanaf komend jaar een half miljoen euro per jaar extra in het laatje brengen. Allereerst past Westerveld de inflatiecorrectie toe. Daarbovenop gaat het tarief voor woningeigenaren 14,5 procent omhoog. Dan is er nog de algemene waardestijging van huizen, waardoor woningbezitters sowieso meer kwijt zijn aan ozb.

Daar blijft het niet bij, qua lokale belastingen. B en W willen toe naar een kostendekkend tarief voor de afvalstoffenheffing. Dit zou Westerveld vanaf komend jaar een kleine 420.000 euro extra moeten opleveren.

De toeristenbelasting, die door corona dus onder druk staat, is dit jaar al gestegen van 1,10 euro per persoon per overnachting naar 1,25 euro. Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad het tarief voor 2021 vast te stellen op 1,35 euro. Stapsgewijs stijgt de toeristenbelasting door, tot een tarief van 1,50 euro per persoon per overnachting in 2024.

Ruimte voor bescheiden investeringen

Door de lastenverhogingen wil het college ook ruimte houden voor een aantal (bescheiden) investeringen. Een nieuw parkeerterrein bij het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord kost de gemeente drie ton, de verbetering van enkele toeristische fietspaden iets meer dan twee ton. Versteviging van een aantal bermen komt de gemeente op 125.000 euro te staan.

Om de overlast van de eikenprocessierups in de hand te houden is de komende jaren 50.000 euro per jaar nodig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu