Wetenschapper Jeltje Talen promoveert op de werking van de Health Hub in Roden: 'We vinden zulke samenwerkingen belangrijk, maar hebben geen idee van hoe ze werken'

Ruim vijf jaar lang onderzocht Jeltje Talen hoe overheid, onderwijs en bedrijven met elkaar samenwerken in de Health Hub in Roden. Vrijdag promoveert ze aan de Tilburg University op haar onderzoek.

Studenten van de HanzeHogeschool ontwikkelen en testen de CarryOn samen met gebruiker Ieneke Regensburg.

Studenten van de HanzeHogeschool ontwikkelen en testen de CarryOn samen met gebruiker Ieneke Regensburg. Foto: Jan Willem van Vliet

Zorginnovatiecampus Health Hub in Roden ging in 2015 van start en richt zich op kennisontwikkeling en productinnovatie. „De samenwerking had onze belangstelling. Overal wordt gezegd en geschreven dat we dit soort samenwerkingen moeten aangaan”, zegt promovenda Talen, die docentonderzoeker is bij het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool in Groningen. Een oordeel over het functioneren van de samenwerking geeft haar onderzoek niet. Wel: inzicht in de werking van de Health Hub.