Wethouder is het er nog steeds niet mee eens, maar hij moet toch opnieuw gaan praten met de projectontwikkelaar van de centrumplannen voor Eelde

De plannen voor het centrum van Eelde moeten opnieuw besproken worden met de projectontwikkelaar die 34 appartementen en een parkeergarage wilde bouwen. Het aantal bouwlagen aan de Hoofdweg moet naar beneden, maar de mogelijkheid voor een parkeergarage blijft.

Wethouder Kraaijenbrink tijdens de digitale vergadering van de raad Tynaarlo

Wethouder Kraaijenbrink tijdens de digitale vergadering van de raad Tynaarlo

Het plan moet zo worden ontworpen dat de nieuwbouw in ‘verantwoorde afstemming’ is met de ‘monumentale strook’ nabij de bouwlocatie, te weten de Dorpskerk, Buitenplaats en het Nijsinghhuis.

Dat staat in de motie die dinsdagavond door de gemeenteraad van Tynaarlo werd aangenomen. Alleen de VVD (oppositiepartij) was tegen de motie en steunde wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) die evenals een week geleden de motie ontraadde.

Maar gaat de wethouder de motie ook uitvoeren?

De tekst was inmiddels wel iets gewijzigd ten opzichte van vorige week, toen Kraaijenbrinks eigen partij de opdracht aan het college op tafel legde. Dinsdagavond werd er over gestemd. ,,Deze motie geeft iets meer ruimte, maar ik ontraad hem nog steeds’’, zei Kraaijenbrink. De vraag van de VVD of hij de motie ook gaat uitvoeren bleef onbeantwoord.

‘Het dorpse karakter’ moet worden bevorderd

Het voorstel voor het oorspronkelijke centrumplan werd, vanwege de steun voor de motie, niet meer in stemming gebracht. De raadsfracties (minus de VVD) dragen Kraaijenbrink op om er voor te zorgen dat met de aanpassingen ‘het dorpse karakter en de sociaal cultuurhistorische kwaliteiten en functies in het centrum van Eelde’ worden behouden en bevorderd.

Reactie projectontwikkelaar

Projectontwikkelaar BPD stuurt woensdagmiddag een e-mail als reactie op het verzoek om te reageren op de aangenomen motie.

‘We hebben contact gehad met de gemeente’, schrijft een communicatieadviseur. ‘De aangenomen motie wordt eerst in de gemeente intern besproken. Daarna worden betrokken partijen uitgenodigd voor een gesprek om de mogelijkheden door te nemen. Naar aanleiding daarvan gaan wij bekijken of er een haalbaar aangepast plan te maken is.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu