Wethouder onder vuur over aankoop winkelpand in Hoogeveen (VVD kondigt motie van wantrouwen aan)

Het leegstaande winkelpand van lederwarenzaak Taska, dat de gemeente Hoogeveen gekocht heeft. Taska is verhuisd naar de Hoofdstraat in het zogeheten 'kernwinkelgebied'. Foto: DvhN

Wethouder Erik Giethoorn (CDA) kreeg donderdagavond forse kritiek op de aankoop van een winkelpand in de Tamboerpassage in Hoogeveen.

Een aantal partijen heeft steeds minder vertrouwen in hem en het college. Er werden harde noten gekraakt tijdens de online raadsvergadering over het proces rond de gemeentelijke aankoop van het leegstaande pand van lederwarenzaak Taska.

De aankoop is weliswaar legitiem, maar de zes oppositiepartijen hadden geen goed woord over voor de handelwijze van de wethouder en het college.

Motie van wantrouwen

De VVD kondigde een motie van wantrouwen aan, die over twee weken aan de orde komt. D66 komt dan met een motie van treurnis.

Oppositiepartijen VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks en SGP wilden donderdagavond weten waarom de gemeenteraad pas geïnformeerd is toen Dagblad van het Noorden lucht kreeg van de transactie. Verder vroegen deze partijen zich af hoe de wethouder deze uitgave kan verantwoorden in een tijd van pijnlijke, maatschappelijke bezuinigingen?

De VVD vond dat de wethouder bewust niet gecommuniceerd heeft over de op handen zijnde aankoop van het winkelpand, terwijl dit politiek zeer gevoelig ligt. De SP vroeg wat het college nog meer te verbergen heeft.

‘Gebrek aan zelfreflectie’

GroenLinks noemde de gang van zaken ‘onvoorstelbaar’ en ‘een gebrek aan zelfreflectie’. Niet uit te leggen, meenden PvdA en VVD, doelend op het besluit tot aankoop van het winkelpand op 4 februari, ‘s ochtends, terwijl de gemeente ‘s middags een totale uitgavenstop in de verf zette.

Wethouder Giethoorn legde uit dat beide zaken los van elkaar moeten worden gezien. Volgens hem is niet overwogen om het besluit tot aankoop van het winkelpand terug te draaien, omdat het geld uit een apart potje (Binnenstadsfonds) komt. Daar had Hoogeveen zelf 1,8 miljoen euro in gestort.

Geen ruchtbaarheid

De oppositie vond het verder onbegrijpelijk dat de gemeente akkoord is gegaan met het verzoek van de eigenaresse van Taska om geen ruchtbaarheid aan de transactie te geven. Pas op 2 juni, wanneer de gemeente formeel eigenaar is, mag de verkoopprijs bekend worden en alle verdere kosten die de gemeente voor deze transactie heeft moeten maken.

Volgens wethouder Giethoorn wilde de eigenaresse niet dat het nieuws voortijdig bekend werd, ‘omdat haar het ondernemen in de Tamboerpassage dan onmogelijk zou worden gemaakt’. ,,Het zegt iets over de onderlinge sfeer.’’

Coalitiepartijen Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie waren een stuk milder over de winkelaankoop. Het CDA baalde er wel van dat de wethouder de gevoeligheid van de winkelaankoop onderschat heeft. ,,Maar het was niet geniepig’‘, meende fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze.

Resultaat zien

Ondertussen wil de provincie Drenthe, die 2 miljoen in het Binnenstadsfonds stortte, resultaat zien van Hoogeveen. Indien de gemeente geen succes boekt bij het uit de markt halen van winkelvloeroppervlakte dreigt Hoogeveen minimaal 1,5 miljoen euro terug te moeten betalen aan de provincie.

De advocaat van de Vereniging van Eigenaren in de Tamboerpassage vindt dat de gemeente Hoogeveen onrechtmatig handelt en stelt haar aansprakelijk voor alle schade die daar uit voortvloeit. De gemeente wordt gesommeerd te stoppen met het ‘uitroken’ van de Tamboerpassage.

Woningbouw

De contacten tussen de gemeente en ondernemers/eigenaren in de Tamboerpassage verliepen lange tijd uiterst moeizaam. Begin dit jaar veranderde dat. Vertegenwoordigers van de Tamboerpassage kwamen met een plan om, met uitzondering van de supermarkt Jumbo en poelier Rademaker, de Tamboerpassage te herontwikkelen tot een woningbouwlocatie met een mix aan woningen.

Die verbeterde verhoudingen zijn nu weer verstoord, lieten ze in een ingezonden brief weten. ,,Met de verplaatsingssubsidie, in combinatie met het niet langer aanwijzen van de Tamboerpassage als winkelgebied, werkt uw gemeente in de hand dat de Tamboerpassage dood bloedt. Dat is in onze beleving geen geoorloofde manier om te komen tot een door de gemeente gewenste herontwikkeling.’’

Gemeente zoekt huurder

Het door de gemeente aangekochte pand in de Tamboerpassage blijft niet leegstaan, als het aan de wethouder ligt. ,,We zoeken een huurder die een goede invulling kan geven aan deze plek. Bijvoorbeeld een dienstverlenende of maatschappelijke organisatie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu