Wie bepaalt hoeveel vossen in Drenthe het loodje moeten leggen?

Beeld ter illustratie. Foto: DvhN

Het gaat slecht met de Drentse weidevogels en dat is volgens sommigen de schuld van vossen en andere roofdieren. Moet de jacht op vossen intensiever? Daarover praat een commissie van Provinciale Staten woensdag.

Het onderwerp komt op de agenda op initiatief van Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Thomas Blinde vindt dat de jacht wel wat intensiever kan. Hij wijst erop dat het aantal weidevogels met 70 tot 80 procent is afgenomen. Dat zou mede ‘de schuld’ van vossen zijn, dus vindt hij dat er een nieuw jachtplan moet komen dat meer nadruk legt op de vossenjacht in plaats van die op hazen, fazanten en houtduiven.

Plan voor alle roofdieren

„We werken al aan een beheerplan voor alle roofdieren”, reageert voorzitter Piet van Dijk van de Fauna Beheereenheid (FBE) Drenthe, het orgaan dat de jagers aanstuurt. „Want het is niet genoeg om alleen op de vos te jagen. Als die weg is, komen er andere dieren zoals steenmarters.”

De FBE bestaat uit boeren, jagers, natuurorganisaties en beheerders van natuurterreinen. De FBE stelt beheerplannen vast, waarin staat hoe de FBE de ontwikkeling van de diersoorten in Drenthe in goede banen wil leiden. Daarover moet het college van Gedeputeerde Staten zich uitspreken, en het college geeft uiteindelijk vergunning voor de jacht.

Niet op rolletjes

Volgens Forum verloopt dit proces niet altijd op rolletjes. De FBE zou regelmatig bezwaar aantekenen tegen verleende ontheffingen. Forum wil de FBE zo veel mogelijk zelfstandige bevoegdheden geven. Maar volgens de provincie is dit slechts één keer gebeurd en is er verder sprake van goed overleg en goede afstemming.

Wel meldt de provincie dat een advocatenkantoor is ingeschakeld om tot een goede juridische rolverdeling te komen. ‘Het is soms zoeken naar elkaars rollen en verantwoordelijkheden’, schrijft de provincie.

Forum wil nu weten hoe de andere fracties in Provinciale Staten tegen de materie aankijken. Volgens Van Dijk van FBE Drenthe is er inderdaad geen sprake van frictie met de provincie. „De Wet Natuurbescherming is in 2017 ingevoerd en daarin heeft de provincie deze bevoegdheden gekregen. Het is dus nog even afstemmen, vandaar dat we een keer pro-forma in bezwaar zijn gegaan. Dat was om alles goed te kunnen regelen. Verder proberen we het beleid met alle FBE’s in het land beter af te stemmen, zodat we een gemeenschappelijk beleid kunnen voeren. Nu doen alle provincies en FBE’s alles op hun eigen manier.”

‘Maak vos geen zondebok’

Maar moet er nu intensiever op vossen worden gejaagd? De Vogelbescherming is daar fel op tegen . Woordvoerder Marieke Dijksman: „Het gaat inderdaad niet goed met weidevogels, maar dat is niet de schuld van vossen. Het leefgebied van de weidevogels is te klein en het is niet goed ingericht. Weidevogels gedijen op weilanden met lang, kruidenrijk gras, waar ze goed kunnen schuilen voor roofdieren en -vogels.”

De Vogelbescherming snapt de frustratie: boeren en vogelliefhebbers spannen zich in om weidevogels te behouden en dan komt Rein Vos langs en vreet een paar nesten leeg. „Maar als je op de vos jaagt, dan komt er wel een marter of een buizerd. Dat is geen oplossing. Je moet de natuurgebieden beter inrichten voor vogels, dan kunnen ze wel tegen de vos.”

Met dat laatste is Van Dijk het ook wel eens. „Je moet en-en doen. Beheren en het landschap beter inrichten. Anders ben je aan het dweilen met de kraan open.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu