Wie krijgt de eerste Groene Anjer Prijs van het Cultuurfonds Drenthe? Dit zijn de drie genomineerde vrijwilligersgroepen

Het Bargerveen. Foto: Wouter Bessels

Vereniging De Hamerlanden uit Gasselte, Stichting Veenloopcentrum Weiteveen en Vereniging Vogelwacht Uffelte e.o. zijn genomineerd voor de Groene Anjer Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma reikt de prijs op 13 oktober uit. Klijnsma is tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe.

Nieuw: De Groene Anjer Prijs

De tweejaarlijks uit te reiken prijs maakt dit jaar zijn debuut, waarbij vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe in het zonnetje worden gezet.

Het gaat volgens het fonds om een inspiratieprijs, geen projectbijdrage. De winnaar ontvangt een prijs van 3000 euro. De beide andere genomineerden krijgen een aanmoedigingsprijs van 1000 euro.

De jury bestaat uit Michiel Gerding, Jan Grotenhuis en Joop Verburg. De leden hebben uit een lijst van achttien voordrachten drie genomineerden gekozen. De Groene Anjer Prijs wordt tegelijkertijd uitgereikt met de Harry de Vroome penning van het Drentse Landschap.

Dit zijn de genomineerden

* Vereniging De Hamerlanden heeft ten doel om de natuur nabij Kostvlies in Gasselte zo goed mogelijk te beheren, behouden en te beschermen. Vorig jaar slaagde zij er met bewoners en Stichting Het Drentse Landschap in het Zandgat te verwerven.

* Stichting Veenloopcentrum Weiteveen leidt bezoekers rond door het Bargerveen, waarbij vrijwilligers het verhaal vertellen over het steken van turf, en het werk van de nonnen en pioniers in dit dorp midden in het veengebied. In 2019 ging het om 2540 bezoekers.

* Vereniging Vogelwacht Uffelte e.o. telt 750 leden en 100 vrijwilligers en richt zich op bepaalde soorten vogels zoals roof- en weidevogels. Daarnaast worden excursies, lezingen en tentoonstellingen georganiseerd. Schooljeugd krijgt les en gaat op excursie.

Nieuws

Meest gelezen

menu