Wethouder Coevorden: Wie zich verzet tegen het injecteren van afvalwater in lege gasvelden door de NAM, is eigenlijk tegen de oliewinning in Schoonebeek

Wie tegen het injecteren van afvalwater in lege gasvelden is, zegt eigenlijk tegen de oliewinning in Schoonebeek te zijn.

Coevorden kan het injecteren van afvalwater in lege gasvelden als gemeente niet tegenhouden.

Coevorden kan het injecteren van afvalwater in lege gasvelden als gemeente niet tegenhouden. Foto DvhN

Want met de reststoffen die in dat water zitten, moet hoe dan ook iets gebeuren. In natte of in droge vorm.

Zo reageert wethouder Jeroen Huizing (CDA) op het verzet van kleine fracties in de Coevorder gemeenteraad op het plan van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) om proceswater te lozen in gasvelden in Oosterhesselen, Dalen en Schoonebeek. In dat water, dat vrijkomt bij de oliewinning, zit volgens D66 ieder jaar voor zes miljoen liter aan chemicaliën. ,,Gif. Als het onschuldige stoffen waren, zou de NAM wel wat transparanter zijn geweest’’, zei D66-raadslid Lars Hoedemaker.

D66 en PAC maken zich al langer druk over het injecteren van afvalwater in lege gasvelden. Vorig jaar dienden ze daarover een motie in, die dinsdag werd geactualiseerd.

NAM onder verscherpt toezicht

Directe aanleiding daarvoor is het verscherpte toezicht waaronder de NAM onlangs per direct is gesteld door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dit vanwege een scheur in een buis van een waterinjectieput in Twente, waardoor er water weglekte. Dat werd in 2017 ontdekt, maar de NAM ondernam vervolgens drie jaar lang geen actie. Dat laatste neemt het SodM de NAM kwalijk. De affaire wordt strafrechtelijk onderzocht.

Volgens raadslid Thieno Nijenbanning (BBC2014) heeft de scheur geen grote gevolgen gehad. ,,Het afvalwater kwam gewoon in de put terecht.’’ Hoedemaker haalde aan dat de NAM vanwege deze lekkage niet voor niets onder verscherpt toezicht is gesteld.

Coevorden kan injecties niet tegenhouden

CDA en VVD vroegen zich af wat D66 met de motie wil bereiken, omdat de gemeente zelf niet kan besluiten de injecties tegen te houden. ,,Ik verwacht niet dat de burgemeester zich als laatste daad vastketent aan de hekken van het Binnenhof’’, zei Hoedemaker over de vertrekkende Bert Bouwmeester. ,,Maar een brief met daarin een krachtig signaal tegen deze injecties zou toch mogelijk moeten zijn.’’

Wethouder Huizing zei dat de gemeente onvoldoende kennis heeft om te oordelen over de gevolgen van de lozingen in lege gasvelden. ,,Daarvoor zijn er instanties als het SodM. We zijn als gemeente niet voor of tegen de injecties. Maar als het gebeurt, dan op een veilige en verantwoorde wijze.’’

Hoge kosten

Hoedemaker neemt het de NAM kwalijk het afvalwater naar zijn zeggen zelf niet te willen zuiveren vanwege de hoge kosten. ,,Dan dus maar injecteren. Het particuliere belang gaat boven dat van onze inwoners. Alternatieven zijn onvoldoende onderzocht.’’

Dat laatste klopt volgens Huizing niet. ,,Die zijn juist wel onderzocht, maar je blijft hoe dan ook met de reststoffen zitten die Hoedemaker als gif bestempelt.’’ Vandaar ook de conclusie van Huizing dat wie tegen de injecties is, eigenlijk tegen de hele oliewinning van de NAM in Schoonebeek is. ,,We moeten zoeken naar een op alle vlakken minst erge manier om iets met het afvalwater te doen.’’ Behalve D66 en PAC ondersteunde alleen PPC de motie.

De kwestie kwam aan bod bij de behandeling van de kaderbrief, zeg maar het voorzetje op de begroting die eind dit jaar wordt besproken.

De Nieuwe Veste

Grote zorgen zijn er bij verschillende raadsfracties over De Nieuwe Veste. De scholengemeenschap verhuist mogelijk naar Holwert-Midden, nabij het station. Het alternatief is nieuwbouw op de huidige locatie. De plannen kosten volgens berekeningen maximaal 39 miljoen euro, iets waar Coevorden jarenlang voor moet opdraaien.

Fracties tasten in het duister over de toekomstvisie van de school. Michel Blanken (PvdA): ,,Welke visie gaat De Nieuwe Veste uitdragen? Hoe zorgt de school voor meer leerlingen? Dat is uiteindelijk van cruciaal belang voor het voortgezet onderwijs in onze gemeente. En op welke manier gaat de school haar imago oppoetsen?’’

Huizing had graag wat meer terughoudendheid gezien. ,,Want iedere keer dat de raad negatief spreekt over De Nieuwe Veste, daalt dat neer op de school.’’

Blanken zei de school absoluut niet in diskrediet te willen brengen. ,,Maar voor het bestaansrecht gaat het uiteindelijk wel om de poppetjes, om hoeveel leerlingen de school telt.’’Wat zijn andere wensen?

BBC2014 dringt aan op meer laadpalen voor elektrische auto’s en voor e-bikes. Wie elektrisch rijdt en de auto bij huis wil opladen, moet volgens raadslid Jan Tempels in Coevorden minstens vijftien weken wachten. Is er elders in de buurt al een laadpaal (op minder dan 250 meter), dan is het verzoek gedoemd te mislukken. De laadpunten voor elektrische fietsen zouden op strategische plekken als fietsknooppunten geplaatst kunnen worden.

De VVD zet zich in voor groene in plaats van geheel betegelde tuinen. De liberalen willen Coevordenaren dan ook aansporen om hun tuintjes te vergroenen, om extreme regenval vanwege klimaatverandering beter op te vangen. Burgemeester en wethouders zouden volgens raadslid Erik Bonkes aansluiting moeten zoeken bij initiatieven als het NK tegelwippen. Onlangs riep woningbouwcorporatie Domesta huurders al op om tegels uit tuinen te halen en die te vervangen door bloemen en planten.

Het CDA wil dat alle scholen in de gemeente een verkeersveilige omgeving hebben. In sommige dorpen is het volgens christendemocraat Sandra Katerberg goed geregeld, zoals in Dalen rond de Burgemeester Wessels Boerschool. Bij andere scholen is lang niet altijd zo’n herkenbare schoolzone. Tot spijt van het CDA, want leerlingen gaan dan eerder lopend of op de fiets naar school, wat gezonder is dan gebracht worden met de auto.

De PvdA wil gratis menstruatieproducten voor minima. Volgens raadslid Nina Jasperse heeft een op de tien vrouwen te maken met menstruatiearmoede, ofwel geen geld om tampons of maandverband te kopen. Verstrekking van zulke producten zou volgens raadslid Nina Jasperse kunnen verlopen via de voedselbank of doe-meewinkels.

Het PAC is bezorgd over de grote hoeveelheid kernwapens in de wereld. Raadslid Irene Driehuis: ,,Ieder gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, heeft catastrofale gevolgen voor mens en milieu.’’ Coevorden moet volgens het PAC dan ook de Nederlandse regering oproepen het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen.

PPC pleit voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Burgemeester en wethouders zouden daarop moeten aandringen bij de regering.

De wensen (verpakt in moties) over het minimumloon en de kernwapens kregen niet de steun van de meerderheid van de gemeenteraad. De motie over laadpunten voor e-bikes ging van tafel na toezeggingen van wethouder Steven Stegen (BBC2014).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu