Wie wil er nu een verpauperde rioolwaterzuivering kopen?

De oude rioolwaterzuivering in Schoonoord.

Een serie enorme betonnen bassins, waarin tot vorig jaar rioolwater werd gezuiverd. Sterk verouderd bovendien. Wie wil zoiets kopen?

Nou, meer mensen dan gedacht. De voormalige rioolwaterzuivering in Schoonoord van waterschap Vechtstromen wordt 16 oktober online geveild. Jasper Schouten van het veilingbedrijf BVA Auctions Real Estate zegt niets te klagen te hebben over de belangstelling. ,,Dat is af te meten aan het aantal clicks op de website en ook aan de vele telefoontjes en mails die we ontvangen.’’

Meerdere mogelijkheden