Wijkteams in Drenthe bieden GGZ-hulp aan verwarde personen

Na de zomer gaan wijkteams in Hoogeveen, Assen en Emmen hulp bieden aan mensen met langdurig psychische problemen. Uiteindelijk moeten de teams ook in andere Drentse gemeenten gestalte krijgen.

De wijkteams moeten leed, overlast en verward gedrag bij de doelgroep verminderen of voorkomen. Het gaat niet alleen om mensen met een psychiatrische achtergrond. Ook verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking en dementie vaak in combinatie met levensproblemen vallen onder deze groep.

Stijging van aantal incidenten

Het aantal incidenten met verwarde mensen in Drenthe is toegenomen, bleek uit cijfers die deze krant onlangs opvroeg . Vorig jaren waren dat er 2373, ruim 1000 meer dan vijf jaar eerder. De politie kaartte de ontwikkeling aan, vooral omdat mensen met psychische problemen vaker in een politiecel belandden dan bij een GGZ-instelling.

De hulp aan deze personen wordt nu nog afzonderlijk georganiseerd vanuit verschillende organisaties, zoals de GGZ, huisartsen, de gemeente en verslavingszorg. Door de disciplines bij elkaar te brengen en samen te laten werken moet een completer beeld ontstaan en een hogere kwaliteit van zorg geleverd worden.

Subsidie

De wijkteams bestaan uit ambulante hulpverleners van GGZ Drenthe, Cosis/Promens Care en VNN aangevuld met ervaringsdeskundigen, welzijnswerkers en medewerkers van de gemeente. Ze moeten zoveel mogelijk uit de bestaande formatie van de deelnemende instellingen samengesteld worden. De gemeenten krijgen grotendeels subsidie voor deelname aan het project en betalen het restant via cofinanciering.

Tijdens bijeenkomsten hebben patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, familie, hulpverleners, huisartsen en medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, politie, GGD en zorgverzekeraars gesproken over verbeteringen. Een belangrijke conclusie was dat er niet alleen gekeken moet worden naar de ziekte of diagnose maar naar ‘de hele persoon’. Zo kunnen er ook problemen zijn op het gebied van financiën, relaties of verslaving en kan iemand problemen in of met zijn woonomgeving hebben.

Persoonlijk plan

Dat betekent dat voor elke cliënt een persoonlijk plan moet komen, gericht op medisch en maatschappelijk herstel. Of de nieuwe aanpak via multidisciplinaire teams succesvol zal zijn, hangt volgens deskundigen af van de bereidheid van de betrokken instellingen om daadwerkelijk samen te werken en de medewerkers in het team de ruimte te geven om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Deze bereidheid kan alleen in de praktijk worden ontdekt, zo wordt geconcludeerd.

In Drenthe werd vorig jaar al gestart met een spoedpoli voor mensen die acuut psychische zorg nodig hebben. Ook werd een psycholance ingezet. Dat is een speciaal ingerichte ambulance, die verwarde mensen veilig en prettig kan vervoeren.

Nieuws

menu