Wijkteams in Drenthe bieden GGZ-hulp aan verwarde personen

Na de zomer gaan wijkteams in Hoogeveen, Assen en Emmen hulp bieden aan mensen met langdurig psychische problemen. Uiteindelijk moeten de teams ook in andere Drentse gemeenten gestalte krijgen.

De wijkteams moeten leed, overlast en verward gedrag bij de doelgroep verminderen of voorkomen. Het gaat niet alleen om mensen met een psychiatrische achtergrond. Ook verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking en dementie vaak in combinatie met levensproblemen vallen onder deze groep.

Stijging van aantal incidenten

Nieuws

menu