WindNEE eens met hoger beroep gemeenten

WindNEE steunt beroep gemeenten.

Platform WindNEE staat achter het hoger beroep dat de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn willen instellen tegen plaatsing van windmolens.

WindNEE treft zelf ook voorbereidingen voor een juridische strijd tegen de molens.

De beide gemeenten bestrijden dat er sprake is van één plan voor de windmolens in beide gemeenten. Het zou volgens de gemeentebesturen gaan om drie kleinere plannen, die alleen gemeen hebben dat ze in dezelfde regio worden uitgevoerd. De rechter zag voldoende samenhang in de drie molenprojecten juist omdat ze in dezelfde regio komen te staan en heeft de gemeenten in het ongelijk gesteld.

Opmerkelijk is dat Platform Storm, de evenknie van WindNEE in Borger-Odoorn, niet blij is met het hoger beroep. Die acht volgens het college van Aa en Hunze een hoger beroep nauwelijks zinvol, omdat bij winst de provincie Drenthe aan zet is. En daarvan verwacht Storm hetzelfde standpunt als van het Rijk. De advocaat van beide gemeenten ziet het meest in een hoger beroep, omdat die binnen enkele maanden uitsluitsel kan geven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu