Windmolens slaan fikse deuk in vertrouwen b en w Emmen

Archief DvhN

Het Emmer college van b en w heeft het flink verbruid bij de inwoners van de Monden met haar windmolenbeleid. Zelfs het erkende overlegorgaan De Monden voelt zich nu besodemieterd.

Het Emmer college van b en w heeft het flink verbruid bij de inwoners van de Monden met haar windmolenbeleid. Zelfs het erkende overlegorgaan De Monden voelt zich nu besodemieterd.

Afgelopen week werd duidelijk dat de combinatie Raedthuys/Yard plannen heeft voor de plaatsing van twintig windmolens van mogelijk wel 200 meter hoog bij lawaaisportcentrum Pottendijk, bij Emmen. Dit terwijl de gemeente Emmen eerder een maximumhoogte van 149 meter had vastgesteld.

Vertrouwen

De combinatiegroep is de enige gegadigde die zich heeft gemeld voor de Pottendijk, qua omvang veruit het grootste gebied dat door de gemeente is aangewezen voor de mogelijke plaatsing van windmolens.

Hoewel het uiteindelijk aan de gemeente is om de knoop door te hakken, hebben de inwoners weinig vertrouwen meer op een goede afloop. Volgens De Monden, waarin zich zes erkende overlegpartners hebben verenigd, heeft het er alle schijn van dat wethouder René van der Weide al heeft ingestemd met een aanpassing van de maximumhoogte naar 200 meter.

Bovendien heeft een aanpassing van de structuurvisie kwaad bloed gezet. ,,Hierdoor zou eigenlijk alleen de Raedthuysgroep/Yard-combinatie een plan kunnen presteren, omdat zij al sinds 2000 grondposities in handen heeft op de Pottendijk. Wij hebben sterk de indruk dat deze voorwaarde er door de wethouder even in is gefietst'', aldus woordvoerder Wim Katoen.

'Winstbejag, electorale belangen en pure domheid'

De Monden vindt ook dat inwoners ruimhartiger mee moeten kunnen delen in de opbrengst van de windturbines. Al met al deugt er volgens de groep weinig van de handel en wandel van b en w. Katoen: ,,Hier wordt selectief een gebied de vernieling in geholpen uit winstbejag, electorale belangen en pure domheid.''

De overlegpartners eisen nu een gesprek met de fractievoorzitters, omdat er naar hun oordeel al veel te lang wordt gevaren op het kompas van de wethouder.

Volgens wethouder René van der Weide trekt De Monden volstrekt onjuiste conclusies. ,,Er is nog geen structuurvisie vastgesteld. Alle opties zijn nog open, ook de optie dat er geen windmolens komen op de Pottendijk. We hebben alleen gekeken wat mogelijke ontwikkelaars willen doen voor de omgeving. Het is aan de raad om de structuurvisie, en de hoogte van de molens, te bepalen. Dat gebeurt in het tweede kwartaal van 2016.''

Hij betreurt het dat De Monden niet met hem in gesprek is gegaan hierover. ,,Ik ga ervoor om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en niet om de winst van een ontwikkelaar zo groot mogelijk te laten zijn. En ik heb nergens mee ingestemd.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu