Windpark leidt tot lagere WOZ-waarde

FOTO ANP

De komst van een windpark leidt tot waardedaling van woningen. Huiseigenaren in Aa en Hunze kunnen dat zwart- op-wit aantonen.

Met dank aan de gemeente. Die kortte bij het bepalen van de WOZ-waarde alle inwoners die binnen een straal van 1 kilometer van één of meer van de vijftig toekomstige windturbines wonen. Op de bijsluiter bij de jaarlijkse aanslag onroerendezaakbelasting (ozb) is onder de noemer ‘aftrek windmolens’ gespecificeerd hoe groot de eventuele waardedaling is.