Wmo-gebruiker tevreden, Noordenveld top

Assenaren die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn positief over de kwaliteit. Dat blijkt uit het Cliëntervaringsonderzoek Wmo.

CMO-STAMM zocht uit wat Wmo-gebruikers van de geboden zorg vinden. Sinds 2015 voeren gemeenten deze taak uit. De cijfers over 2016 zijn beter voor de gemeente Assen dan die van het eerste jaar.

Onderzoek met stellingen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zo moeten gemeenten zorgen voor begeleiding en/of dagbesteding als mensen niet zelfredzaam zijn. Ook mantelzorg, vervoer (bijvoorbeeld de regiotaxi) vallen onder Wmo.

Het onderzoek werd gedaan met stellingen: ondervraagden konden aangeven in hoeverre ze het eens waren met een stelling. Zo gaf 80 procent van de cliënten in Assen aan de kwaliteit van de ondersteuning goed te vinden. Gemiddeld is dit in Drenthe 79 procent. Op andere vlakken scoort Assen net iets minder dan omliggende gemeenten. Zo waardeert 61 procent de oplossingsgerichtheid, en 75 procent dat de ondersteuning past bij de hulpvraag.

Scores

Gemiddeld scoren Drentse gemeenten op deze onderdelen een fractie hoger. In Aa en Hunze zijn gebruikers van Wmo-voorzieningen iets minder tevreden, maar scoren ook op alle onderdelen ook een ruime voldoende. Ruim 70 procent van hen oordeelt de kwaliteit van de zorg als goed. In Tynaarlo zijn de cliënten vooral blij met de gekozen ondersteuning (80 procent). Noordenveld scoort in de kop van Drenthe het beste. De kwaliteit wordt door 84 procent als goed ervaren en ook de oplossingsgerichtheid en de gekozen ondersteuning scoren hoog.

Een deel van de cliënten die meedeed aan de enquête van Assen is uitgenodigd voor een verdiepend onderzoek. Zo wil de gemeente uitzoeken hoe het staat met de snelheid en toegankelijkheid van de zorg. Vorig jaar bleek uit onderzoek in Assen dat Wmo-gebruikers zich zorgen maken over de continuïteit van hulp. Voor velen is het onduidelijk bij wie ze moeten aankloppen voor hulp.

Nieuws

Meest gelezen

menu