Woensdag uitspraak windturbines Borger-Odoorn en Aa en Hunze

Foto: Archief DvhN

Wie heeft recht op de regie bij de plaatsing van windturbines in Borger-Odoorn en Aa en Hunze? Het Rijk of de provincie? Woensdag doet de rechter in Den Haag uitspraak.

Wat willen de gemeentes Borger-Odoorn en Aa en Hunze precies bereiken?

Ze willen dat de provincie de regie krijgt bij de invulling van het windpark. Nu is dat het Rijk. Minister Kamp (Economische Zaken) beroept zich op de Rijks Coördinatie Regeling (RCR). Die is er om grote landelijke projecten te behoeden voor ellenlange procedures die de scherp gestelde deadline in gevaar kunnen brengen. De Veenkoloniën is één van de elf gebieden die van het kabinet het label groot landelijk project hebben gekregen. Borger-Odoorn en Aa en Hunze vinden echter dat het niet voldoet aan de criteria.

Hoe denken ze hun gelijk te kunnen halen?

De crux is dat sprake moet zijn van één aaneengesloten park van minstens 100 megawatt (MW) en van één exploitant. Echter, in de Veenkoloniën zijn drie initiatiefnemers: Duurzame Energieproductie Exloërmond, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en Raedthuys. Landsadvocaat Elisabeth Schippers stelde in haar betoog dat alleen de geografische samenhang al genoeg is om de RCR toe te kunnen passen. ,,Ze liggen naadloos naast elkaar.'' De partijen profileren zich volgens haar ook als één organisatie. Volgens advocaat Jan Veltman van de gemeentes echter vechten de windboeren elkaar eerder de tent uit dan dat ze een eenheid vormen.

Voorzieningenrechters schromen over het algemeen niet om het Rijk een tik op de vingers te geven. Wat zou de rechter in dit geval hiertoe kunnen verleiden?

De landsadvocaat blunderde door te reppen over een alternatief plan met groen gas in het Mondengebied, terwijl het in werkelijkheid om een zonnepark van 300 ha gaat. Daarmee geeft ze een signaal af dat het ministerie die plannen niet serieus neemt. Dat, in combinatie met de hautaine houding van de advocaat, kan zwaar wegen. Beide wethouders Freek Buijtelaar (Borger-Odoorn) en Co Lambert (Aa en Hunze) benadrukten dat de raadsfracties van hun gemeentes niet tegen windmolens zijn, maar dat de manier waarop dit is geland niet in de haak is.

Hoe maakt de rechter het vonnis bekend?

Hij doet dat klokslag 10 uur in het Paleis van Justitie in Den Haag. Met als meest waarschijnlijke setting een zaaltje waar een kort geding dient over een totaal andere kwestie. Kort voor aanvang van die zitting leest de rechter de uitspraak voor. De rechtbank zendt een fax naar de betrokken partijen.

Is met het vonnis het pleit definitief beslecht?

Nee. De gemeentes hebben nog vier weken de tijd in hoger beroep te gaan. Ze kunnen ook een bodemprocedure beginnen. Ook het Rijk kan in beroep gaan, tenzij het wordt teruggefloten door de Tweede Kamer.

Nieuws

menu