Woonservice huisbaas van roeken, mussen en vleermuizen

FOTO RENE JANSEN

De naam Woonservice krijgt een diepere dimensie. De wooncorporatie krijgt er bijzondere klanten bij: roeken, huismussen en dwergvleermuizen.

Genoemde diersoorten huizen nu in dan wel vlakbij het te slopen woonzorgcentrum Borgerhof in Borger. Ze genieten de status beschermd. Pas als de laatste roek, huismus en dwergvleermuis het pand heeft verlaten, mag het tegen de vlakte. Om de natuur een handje te helpen plaatst Woonservice nestkasten in de directe omgeving.

Woonservice draait op voor de extra kosten. Het schakelde een gespecialiseerd bureau in, dat onderzoek deed op aanwezigheid van nesten en vliegroutes van beschermde diersoorten. De Flora- en faunawet verplicht dat. Het bureau stelt nu een plan van aanpak op. Dat gaat naar het ministerie. Als dat het heeft goedgekeurd kan Woonservice aan de slag met het creëren van vervangende nestgelegenheid.

Overigens is er van paniek bij de wooncorporatie geen sprake. Manager vastgoed Leon Vries ziet vooralsnog geen reden te vrezen dat de sloop vertraging oploopt. ,,Omdat de kans groot is dat er beschermde diersoorten worden aangetroffen, hebben wij daarop geanticipeerd. September, half oktober is een goede periode. Daar hebben wij in de planning op aangestuurd en als wij vleermuizen, roeken en huismussen een plek bieden om te overwinteren, moet het goed komen.’’

In september wordt het complex gesloopt. Eind dit jaar begint de nieuwbouw. Begin 2018 trekken volgens plan de eerste bewoners er in.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu