Wrevel over plannen voor nieuwbouw school tussen Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen. 'En mogelijk daar ook nog de sportvoorzieningen bij. Wat blijft er dan nog over in onze dorpskern?'

De plannen om de katholieke basisscholen in Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek samen te voegen en te huisvesten in één nieuw gebouw tussen de beide dorpen stuiten op weerstand.

Johnnie Herbers bij de Gerardus Majellaschool in Nieuw-Schoonebeek, de enige school in het pakweg 1200 inwoners tellende grensdorp.

Johnnie Herbers bij de Gerardus Majellaschool in Nieuw-Schoonebeek, de enige school in het pakweg 1200 inwoners tellende grensdorp. Foto: DvhN

Zowel de Dorpsraad Weiteveen als Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek wil de school in de eigen dorpskern houden. Daarnaast zijn beide organisaties verbijsterd dat zij niet betrokken zijn bij de planvorming. ,,We lazen in de krant dat de gemeente Emmen voor uitvoering van dit project in 2025 3,9 miljoen euro beschikbaar wil stellen. Diezelfde gemeente beschouwt ons als erkende overlegpartner. Maar van overleg hierover is helemaal geen sprake geweest, zelfs niet van vroegtijdig informeren. Zo hoort het niet te gaan’’, zegt Johnnie Herbers, voorzitter van Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek.

De plannen komen uit de koker van onderwijsstichting Catent uit Zwolle, die zowel de Sint Franciscusschool in Weiteveen als de Gerardus Majellaschool in Nieuw-Schoonebeek onder haar hoede heeft. De scholen tellen elk ruim 80 leerlingen en zijn gehuisvest in gebouwen die verrezen in respectievelijk 1930 en 1922.

Wat betreft Catent gaan beide scholen samen en komt er voor de fusieschool één gebouw dat helemaal past bij deze tijd. Hiervoor zijn twee plekken tussen de beide dorpen in beeld: de Kerkenweg (in de omgeving van zwembad De Wiekslag) en de hoek bij de kruising Boovenen/Dr. Ing. H.A. Stheemanstraat.

‘Een dorp waar nagenoeg alle reuring verdwijnt’

Na uitvoerig alle onderwijshuisvestingsplannen in Emmen te hebben bekeken, stelde het college van burgemeester en wethouders onlangs voor om voor het jaar 2025 3,9 miljoen voor dit project te reserveren. Een optie is om ook de sportvoorzieningen voor beide dorpen naar een terrein bij de fusieschool te verhuizen, zo valt in de nota te lezen.

Herbers: ,,Wat houden we in Nieuw-Schoonbeek dan nog over? De bank en de supermarkt zijn al weg en straks de school, de voetbalclub en de sporthal ook nog? Emmen zegt steeds dat zij de dorpen leefbaar wil houden, maar hiermee koerst zij voor Nieuw-Schoonebeek aan op precies het tegenovergestelde. Een dorp waar nagenoeg alle reuring verdwijnt.’’


Henry Schepers, voorzitter van de Dorpsraad Weiteveen, zegt het ‘doodzonde’ te vinden als de school uit de dorpskern verdwijnt. ,,Dat betekent nogal iets voor de leefbaarheid, zeker als daar ook nog de sportvoorzieningen komen. Tegelijkertijd snap ik wel dat Catent nadenkt over de toekomst. Nu hebben de scholen elk ruim 80 leerlingen, een kleine tien jaar geleden stond zowel in Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek de teller op zo’n 150. En die gebouwen, die zijn en blijven oud.’’

‘Voor alle duidelijkheid: Ons doel is niet om scholen te sluiten’

In 2013 kwamen de toenmalige directeuren van beide scholen ook al met een plan voor nieuwbouw tussen de dorpen in. Dat plan viel toen slecht bij veel bewoners van beide dorpen. Jan Kroon, lid van het college van bestuur van Catent: ,,In gesprekken met de gemeente is deze optie begin dit jaar opnieuw op tafel gekomen. Voor alle duidelijkheid: ons doel is niet om scholen te sluiten, maar juist om ze open te houden. Maar je moet ook kijken naar wat onderwijskundig en financieel gezien verstandig is in deze krimpregio. Het gaat om gebouwen die om nogal wat investeringen vragen en wij geven het geld liever uit aan onderwijs dan aan allerlei zaken die met huisvesting te maken hebben.’’


De medezeggenschapsraden van de beide scholen zijn volgens Kroon al eerder geïnformeerd. ,,Dat zijn onze formele gesprekspartners in dit traject. Catent is schoolbestuur, geen openbaar bestuur. Maar uiteraard zijn we bereid om nu ook met de dorpsverenigingen in beide dorpen om tafel te gaan.’

‘Samenvoeging is vooralsnog een voornemen’

Herbers deed dinsdagavond kort zijn verhaal in een commissievergadering van de gemeenteraad. Wethouder Robert Kleine (CDA) liet weten dat het initiatief voor samenvoeging kwam vanuit Cantent en dat deze stichting de medezegeenschapsraden van de scholen in Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek heeft geïnformeerd. ,,Het is voor mij wel ingewikkeld wanneer de erkende overlegpartners hierbij precies betrokken moeten worden.’’ Op vragen vanuit de raad bevestigde de wethouder dat samenvoeging van de scholen in Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek vooralsnog ‘een voornemen’ is, waarbij procedureel gezien nog stappen genomen moeten worden.

De plannen voor de scholen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen maken deel uit van een groot huisvestingsplan, waarin alle scholen in de gemeente zijn opgenomen. Op basis van objectieve criteria is samen met de schoolbesturen onderzocht welke scholen als eerste voor nieuwbouw in aanmerking komen. Hierbij is gekeken naar onder meer de staat van onderhoud, het leefklimaat in de scholen en de prognoses van de leerlingenaantallen.

Voordat Emmen geld uit wil trekken voor nieuwbouw voor de leerlingen in Weiteveen/Nieuw-Schoonebeek wil zij miljoenen besteden aan nieuwbouw van een gezamenlijk gebouw voor De Kap (protestants-christelijk) en de Pastoor Middelkoopschool (rooms-katholiek) in Klazienaveen, nieuwe gebouwen voor de twee basisscholen in de Emmer nieuwbouwwijk Delftlanden en een nieuw onderkomen voor het basisonderwijs van de Thriantaschool (speciaal onderwijs). De raad toonde zich in grote lijnen positief over het totale huisvestingsplan.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu