Zes Drentse gemeenten kiezen voor regionale aanpak om laaggeletterdheid terug te dringen

Foto: ANP Foto: Lex van Lieshout ANP XTRA

De gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden kiezen gezamenlijk voor een regionale aanpak om laaggeletterdheid onder inwoners aan te pakken.

De samenwerking vindt plaats op basis van het Educatieplan2020-2024, waarin wordt gestreefd naar meer mensen die taallessen gaan volgen, meer deelnemers die de taallessen succesvol afronden en een goed werkende aanpak en monitoring van laaggeletterdheid. Het rijk stelt in totaal 850.000 euro beschikbaar voor het Educatieplan.

Lokale netwerken

De gemeentes gaan samenwerken met lokale netwerken, waaronder taalhuizen, bibliotheken en welzijnsinstellingen. Op deze manier moeten meer laaggeletterden worden bereikt en in beeld komen.

,,We zetten onze netwerken in en stellen geld beschikbaar voorprojecten. Die aanpak werkt goed”, meldt Robert Kleine, wethouder Onderwijs van de gemeente Emmen. ,,Maar de grootste uitdaging blijft het vinden van de mensen die deze steun kunnen gebruiken, want zij vragen vaak zelf niet zelf om hulp.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu