'Geen hoop en vertrouwen meer op camping Anloo, het is einde verhaal'. Na 1 april geen geld voor wateraansluiting

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra op camping Anloo Foto: Marcel Jurian de Jong

De Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo laat de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vrijdag weten dat ze onvoldoende geld heeft ingezameld om na 1 april nog voor de wateraansluiting te kunnen betalen. ‘Het is einde verhaal.’

‘Er zijn voor april bijdragen binnengekomen van niet meer dan veertien (14) huishoudens’, schrijft stichtingsbestuurder Henri Dijksterhuis in een verklaring aan de gebruikers en bewoners van de failliet verklaarde camping.

‘Van de ongeveer vijftig die een bijdrage hadden kunnen doen (zoals u weet hebben we nog steeds lang niet van iedereen de contactgegevens). Er zijn dus veel te weinig mensen die hoop en vertrouwen hebben in de mogelijkheden die het bestuur van de Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo nog ziet.’

‘Niet langer nachten aan stress opofferen’

Met zo weinig steun wil het bestuur zich niet langer ‘lange dagen volop inzetten’ om de mensen op die op de camping wonen nog te helpen. ‘Daarvoor gaan wij niet langer onze nachten aan stress opofferen’, aldus Dijksterhuis.

De stichting werd medio februari in het leven geroepen. In korte tijd kreeg ze het voor elkaar om geld in te zamelen waarmee een wateraansluiting - waar de gemeente na 24 februari niet meer voor wilde betalen - tot in ieder geval 1 april kon worden bekostigd. Maar voor de periode daarna is dus onvoldoende geld opgebracht.

Gemeente ontvangt twintig zienswijzen

De gemeente Aa en Hunze heeft ondertussen van zestien bewoners van camping Anloo en van vier chalet-eigenaren een zienswijze ontvangen. Binnen enkele weken hoopt de gemeente daar een besluit op te nemen.

Permanente bewoners van camping Anloo hadden van de gemeente Aa en Hunze tot 23 maart de tijd gekregen om zich te melden of te vertrekken. Na die datum, afgelopen maandag, lopen bewoners het risico een dwangsom opgelegd te krijgen van 30.000 euro.

Aa en Hunze had 32 adressen op de camping aangeschreven. Niet duidelijk is of de mensen die niet hebben gereageerd in de afgelopen twee weken zijn vertrokken.

Hoe wordt naar die zienswijzen gekeken?

,,De zienswijzen worden individueel behandeld, er wordt per zienswijze een besluit genomen door het college’’, legt woordvoerder Adwin Peeks uit. ,,De gemeente kijkt daarbij naar alle omstandigheden en ook naar de voorgeschiedenis.’’

Of en in hoeverre de gevolgen van de corona-crisis voor vertraging van het besluitvormingsproces zorgen, kan de gemeente op dit moment niet zeggen.

De rioolpomp is inmiddels kapot

Naast het feit dat na 1 april niet meer voor de wateraansluiting kan worden betaald, is de rioolpomp op de camping kapot, laat Henri Dijksterhuis, bestuurder van de Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo nog weten. ‘We hebben de gemeente gevraagd het probleem van de rioolpomp op te lossen.’

Mensen die in de afgelopen weken wel financieel hebben bijgedragen om de boel op de failliete camping draaiende te houden, krijgen binnenkort verslag van de stichting.

De stichting kan slechts gissen naar de redenen dat hun plan is mislukt

‘Het is heel jammer, maar te weinig mensen onder u hadden er een paar tientjes voor over om de boel overeind te houden’, schrijft Dijksterhuis in de brief aan de bewoners.

En waarom dat was?

‘De in brede kringen levende opvatting dat je van een overheid toch nooit kunt winnen? De intimidatiepolitiek van de gemeente Aa en Hunze? De inmiddels treurige aanblik die veel plekken op de camping bieden? De onzekerheden die de Corona-crisis met zich mee brengt, niet alleen wat betreft recreatiemogelijkheden het komende seizoen, maar ook wat betreft eigen perspectieven qua werk en inkomen? De onmogelijkheid om zelf als persoon te overzien welke kansen er nog liggen?’

De stichting kan er alleen maar naar gissen. ‘Een ieder zal zijn of haar eigen overwegingen hebben.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu