Ziekenhuizen Hoogeveen en Stadskanaal verliezen spoedeisende hulp en complexe zorg

De ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal van Treant verliezen ‘s nachts hun spoedpost. Refaja en Bethesda worden ziekenhuizen voor veelvoorkomende planbare zorg. De ziekenhuizen in Emmen en Assen breiden daarentegen uit.

Patiënten uit Drenthe en Zuidoost-Groningen moeten in de toekomst voor acute en complexe zorg naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Er gaan geen klinieken dicht. ,,Alle ziekenhuizen houden basiszorg. Wel is er een verschuiving van zorg”, staat in een gezamenlijk plan van de betrokken ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars dat maandag is gepresenteerd.

Zorgbelang Drenthe en Groningen maakt zich in een eerste reactie  zorgen over veilige spoedeisende zorg in Stadskanaal en Hoogeveen. ,,Kunnen ambulances het wel aan?", vraagt Jan van Loenen zich af.

Het plan is gemaakt op basis van de bevindingen van onderzoeksbureau Gupta dat vijf mogelijke toekomstscenario’s voor de ziekenhuiszorg in de regio Drenthe en Oost-Groningen heeft onderzocht. Een van de opties was de bouw van een nieuw ziekenhuis in Beilen. Maar dat scenario is al vrij snel afgevallen. ,,Het is verder reizen voor een grote groep patiënten”, zegt cardioloog Rob de Vries van Treant, lid van het kernteam dat het plan heeft gemaakt. ,,Ook is het te gecompliceerd om binnen tien jaar een nieuw ziekenhuis te bouwen. Daarnaast is het financieel niet haalbaar.”

 

Geen nieuw ziekenhuis

De medisch specialisten van Treant hoopten met name op een nieuw interventieziekenhuis om daarmee een aantrekkelijker werkplek te bieden voor het schaarse zorgpersoneel. Andere ziekenhuizen in de regio krijgen wel nieuwbouw: het ziekenhuis in Hardenberg bouwt, Meppel krijgt nieuwbouw en Scheemda heeft net een nieuw ziekenhuis.

,,Het is jammer, maar als specialisten begrijpen we dat nieuwbouw voor Treant geen realistische optie is’’, zegt De Vries. Door nauwer samen te werken en een duidelijker keuze te maken voor concentratie van ingewikkelde zorg in Emmen en Assen hoopt Treant toch aantrekkelijk te blijven voor artsen en ander gespecialiseerd zorgpersoneel.

Expertisecentra

De ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal moeten juist weer extra aantrekkingskracht krijgen door ze te laten specialiseren in planbare knie- en heupoperaties, traumazorg en ouderenzorg. Door de opzet van expertisecentra op die terreinen hopen Bethesda en Refaja juist extra patiënten uit de wijde omgeving te trekken.

De huidige spoedeisende hulp-afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal zijn de kleinste van Nederland en daarmee relatief kostbaar. Het is ook lastig er genoeg personeel te krijgen, omdat er vrij weinig patiënten komen. ,,Gemiddeld één opname per nacht’’, zegt De Vries.

Met twee in plaats van vier afdelingen spoedeisende hulp zijn minder medewerkers nodig. De spoedhulpen in Assen en Emmen krijgen het dan drukker. Het personeel hoeft volgens De Vries niet te vrezen. ,,Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we alle medewerkers nodig.”

De poliklinieken in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal blijven open en er blijven operaties gedaan worden. ,,Het gaat om operaties waarbij een dagopname voldoende is. De mogelijkheid voor een iets langere opname, een of twee nachten, blijft er ook. Maar als een langere opnameduur nodig is, gaan de patiënten naar de andere ziekenhuizen.” De ziekenhuizen houden beddenhuizen, maar die worden kleiner dan de huidige verpleegafdelingen.

Upgrade Assen en Emmen

Om de extra patiëntenstroom aan te kunnen, moeten de ziekenhuizen in Emmen en Assen uitbreiden. ,,We verwachten dat die meer bedden nodig hebben.” Ook de spoedeisende hulp van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is vermoedelijk nu te klein voor de te verwachte extra patiëntenstroom vanuit Hoogeveen en Stadskanaal en omgeving.

,,De basiszorg blijft op alle locaties overeind”, zegt directeur Ron Wissink van de Huisartsenzorg Drenthe, die ook in het kernteam zit. In het plan staat dat Stadskanaal en Hoogeveen een spoedpost houden, waar patiënten met minder ernstige aandoeningen terecht kunnen. De spoedpost is ‘s nachts gesloten, dan is er alleen nog een huisartsenpost.

Cardioloog De Vries zegt dat de specialisten van alle locaties nog meer gaan samenwerken. ,,Artsen van Treant gaan mogelijk ook werken in het WZA of andersom.” Nog voor de zomer moeten de plannen verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat de uitvoering zeker twee jaar in beslag gaat nemen.

Nieuws

menu