Ziekteverzuim, onvervulde vacatures, corona, organisatorisch gedoe: hoe zit het met het milieutoezicht in Drenthe?

Hoe zit het met het toezicht op de milieuregels in Drenthe? Het nieuwe jaar begint voor Provinciale Staten met een hoofdpijndossier: het functioneren van milieudienst RUD. Woensdagavond praat het RUD-bestuur de Statenleden bij.

Komen de medewerkers van de RUD nog wel toe aan voldoende milieucontroles?

Komen de medewerkers van de RUD nog wel toe aan voldoende milieucontroles? Foto Anne Marie Kamp

Het zit allemaal niet mee bij milieudienst RUD, die namens de twaalf Drentse gemeenten en de provincie toezicht houdt op de naleving van voorschriften in milieuvergunningen en andere milieuwetgeving. In 2020 leek deze relatief nieuwe organisatie net op stoom te komen, en toen brak de coronacrisis uit. Gevolg: toezicht houden bij bedrijven en instellingen zat er in het voorjaar niet in. Halsoverkop moesten de 125 medewerkers thuis werken.

Beter beslagen ten ijs

Nou ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, zegt het RUD-bestuur in een rapport dat de Statenleden alvast ontvingen. Door de coronacrisis werden ook minder milieuvergunningen en dergelijke aangevraagd, waardoor het werkaanbod verminderde. Bovendien leerden de medewerkers beter om van achter hun bureau allerlei gegevens te verzamelen en te gebruiken. Dit leverde nieuwe inzichten op en de medewerkers kwamen beter beslagen ten ijs toen ze wel fysieke controles konden uitvoeren.

Eerder voerde de RUD al het zogenoemde risicogericht controleren in, om het werkaanbod het hoofd te bieden. Deze controles gaan net als bij de zelfscanners in de supermarkt. Is alles in orde, dan zie je de controleur voorlopig niet weer, klopt er iets niet, dan ben je de volgende keer meteen weer aan de beurt.

Uiteindelijk is het aantal controles door de RUD het afgelopen jaar slechts 3 procent minder dan was voorzien. Ook het financiële tekort viel mee: 50.000 euro, een procent van de begroting. Toch: dat moeten de gemeenten en de provincie wel met elkaar betalen.

Hoog ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is een ander probleem bij de RUD. Dit bedraagt 8 procent en dat is ongeveer het dubbele van wat normaal is bij zo'n organisatie. Voor een flink deel betreft het langdurig verzuim. Ook vertrekken er wel eens medewerkers en dan blijkt het lastig om de vacatures te vervullen. Terwijl om financiële redenen de dure inhuur van externe medewerkers aan banden is gelegd. Het leek er ook nog op dat de coronacrisis tot extra werk zou leiden, omdat de toezichthouders van de RUD de gemeenten zouden ondersteunen bij het toezicht op de coronaregels, maar dat is niet nodig geweest, staat in het rapport.

Ontstaan uit samenvoeging

De RUD is rond 2015 ontstaan uit samenvoeging van gemeentelijke en provinciale milieudiensten. Een hoop geharrewar was het gevolg: computersystemen sloten niet op elkaar aan, er moest steeds weer geld bij en ambtenaren van diverse pluimage moesten met elkaar samenwerken. Politieke vraag voor de Statenleden is nu of al deze strubbelingen kinderziekten zijn geweest en dat de gezamenlijke aanpak van milieucontroles uiteindelijk tot een schoner en veiliger provincie leidt.

Diverse onderzoeken moeten dit jaar een antwoord leveren op dit vraagstuk. Allereerst is er een evaluatie van de RUD. Voorts onderzoekt de gezamenlijke Drentse Rekenkamercommissie of de RUD de gemeenteraden helpt bij de controle op het milieubeleid in de betreffende gemeenten. Tenslotte onderzoekt landelijk een commissie onder voorzitter van Jozias van Aartsen, onder andere voormalig commissaris van de koning in Drenthe, de effectiviteit en de transparantie van milieucontroles.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu