Zijn de N34, N381 en N391 veiliger dan vorig jaar of juist niet? Provincie Drenthe peilt opnieuw mening over belangrijke provinciale wegen

De N34 bij Odoorn in de richting van Emmen. Foto: Google Streetview

Voelen weggebruikers op drie provinciale autowegen in Drenthe zich veiliger of onveiliger in vergelijking met vorig jaar? Dat moet een nieuwe enquête onder weggebruikers van de N34 (Coevorden - De Punt), N381 (Frieslandroute) en N391 (Emmen - Ter Apel) uitwijzen.

Vorig jaar hield de provincie een soortgelijk onderzoek naar het verkeersgedrag en het gevoel van verkeersveiligheid. Toen deden 1600 respondenten mee en bleek dat 29 procent van automobilisten op de N34 zich onveilig of zelfs heel onveilig te voelen. Maar liefst 86 procent van die groep gaf aan dat onveilige gevoel regelmatig, vaak of altijd te hebben.

Op de N381 voelde 22 procent zich onveilig (waarvan 84 procent regelmatig, vaak of altijd). Voor de N391 gold dat onveilige gevoel voor 17 procent van de geënquêteerden. Ook hier gaven de meesten (79 procent) aan dat gevoel veel vaker te hebben.

Is er sprake van onveilig rijgedrag bij andere weggebruikers?

Wie de enquête invult, beantwoordt vragen over onveilig rijgedrag bij medeweggebruikers, of dergelijk gedrag zelf wordt geconstateerd of via een andere manier en of zij zelf ook betrokken zijn in onveilige situaties.

De nieuwe vragenlijst kan tot en met 14 december anoniem worden ingevuld, waarna de provincie de resultaten vergelijkt met de uitkomsten van de eerste enquête. De uitkomsten worden begin volgend jaar verwacht.

Nieuws

menu