Zoeken naar Bourtange van de Hondsrug

Zoeken naar Bourtange van de Hondsrug

Een ploeg archeologen van bureau RAAP strijkt binnenkort neer in Valthe. Om op akkers langs de oostelijke flank van de Hondsrug de contouren van de Valtherschans bloot te leggen.

Een ploeg archeologen van bureau RAAP strijkt binnenkort neer in Valthe. Om op akkers langs de oostelijke flank van de Hondsrug de contouren van de Valtherschans bloot te leggen.

Een informatiebord is het enige dat er aan herinnert. De schans is door de tand des tijds volledig gewist. Provincie Drenthe en Borger-Odoorn investeren 10.000 euro in het bodemonderzoek. Daarmee bewijzen ze dat er serieus werk van wordt gemaakt om Valthe als vestingdorp terug op de kaart te zetten. Al is het maar een gracht of een wal, er moet iets komen dat laat zien dat Valthe ooit het Bourtange van de Hondsrug was. De Valtherschans maakte deel uit van een stelsel schansen dat in en na de Tachtigjarige Oorlog de doorsteken door het veen naar Ter Apel moest beschermen.

Vanuit Valthe turen ze met jaloerse blik naar Bourtange. Waar de Oost-Groningse vesting nog in volle glorie te zien is, wijst niets in het landschap rond Valthe er op dat het dorp een cruciale rol heeft gespeeld als barrière tegen de opmars van de zo gevreesde bisschop van Münster, alias ‘Bommen Berend'. De puntige stervorm, de hoge aarden wal, het omliggende grachtenstelsel… Van al dat mooie werk dat vestingbouwer Jacob Slijp in 1628 afrondde, is niets meer over.

Zeker, kaarten zijn er zat in omloop. Probleem is echter dat ze elkaar tegenspreken. ,,Er zijn vier, vijf verschillende versies in omloop. Wil je echt weten waar de grachten hebben gelegen dan zul je bodemonderzoek moeten doen'', legt ambtenaar grondgebiedzaken Aries Kuiper van gemeente Borger-Odoorn uit.

Voor Plaatselijk Belang Valthe betekent het onderzoek een doorbraak waar het dorp al 25 jaar met smart op wacht. Plannen om die Valtherschans op enige manier in ere te herstellen wisselden elkaar in rap tempo af. Al die tijd bleef het echter bij plannen. Het ophanden zijnde archeologisch onderzoek is een vingerwijzing dat er nu eindelijk serieus werk van wordt gemaakt. En dat geeft de burger moed in het dorp. ,,We maken ons hier al 20, 25 jaar druk om. Nu gebeurt er iets'', zegt voorzitter Rinus van Venrooij van Plaatselijk Belang Valthe.

Inzet van grondradar en een twaalftal grondboringen. Daarmee hopen archeologen het oude stelsel van grachten en wallen in kaart te kunnen brengen. Wat Plaatselijk Belang Valthe betreft, moet dat het vertrekpunt zijn voor het (gedeeltelijk) in ere herstellen van dit voor het Hondsrugdorp zo kenmerkende stukje historie. Het liefst nog voor 2017, als het dorp uitpakt met een feest ter ere van het 800-jarig bestaan. Van Venrooij: ,,Als we in mei 2017, nog voor het jubileumfeest, alles klaar hebben, zou dat mooi zijn. Aan de andere kant moeten we wel realistisch blijven. Er komt heel wat bij kijken. We moeten geld zien los te peuteren. En we willen dit bottom up aanpakken, de bevolking ook de mond gunnen.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu