Zonne-energie? Prima. Maar in Drenthe gaat het te snel, vindt milieuclub

Drenthe dreigt als het ware één groot zonnepark te worden. Pas er mee op, vindt de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Straks gaat het net als met de windmolens in de Veenkoloniën

Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe vreest dat de provincie ,,alle remmen losgooit’’ in de vernieuwde Omgevingsvisie die woensdag ter sprake komt in Provinciale Staten.

Vlag uit voor zonne-energie

Hoekstra wil pas op de plaats te maken De ontwikkeling van zonne-energie gaat razend hard, stelt hij. ,,Daar hangen we graag de vlag voor uit’’, stelt hij, ,,maar het moet wel in samenspraak met omwonenden.’’ Een landelijke subsidieregeling leidt er toe dat projectontwikkelaars over elkaar heen buitelen met plannen voor zonneparken. ,,Die regeling maakt het aantrekkelijker om grond te kopen voor grootschalige zonneparken in plaats van eerst panelen op daken te leggen. Op dat punt valt nog veel te winnen’’, stelt Hoekstra.

Afgaande op de Omgevingsvisie gaan de ontwikkelingen echter nog niet zo snel. Volgens de provincie is er 2730 hectare aan zonne-akkers nodig om te voorzien in de behoefte aan hernieuwbare energie. Daarvan is er volgens de provincie nog maar 489 hectare gerealiseerd, er moet dus nog 2241 hectare bij komen.

Het regent initiatieven

Maar volgens Hoekstra zit er al wel voor 5000 à 7000 hectare aan projecten in de pijplijn. Het regent initiatieven, in sommige gemeenten wel voor 500 tot 1000 hectare. ,,Projectontwikkelaars storten zich massaal op het buitengebied en verleiden grondeigenaren met gouden bergen. Omwonenden kunnen dikwijls pas meepraten als het plan al bijna in kannen en kruiken is.’’

Zij voelen zich overvallen en voor het blok gezet. Als voorbeeld wijst hij op een plan in Hoogeveen, waar een zonnecentrale in een weidegebied zou komen, tot ongenoegen van de omwonenden.

Weerstand

De Natuur- en Milieufederatie waarschuwt dat dit soort plannen veel weerstand kunnen oproepen. Hoekstra wijst op de situatie in de Veenkoloniën, waar de gemoederen zeer verhit zijn geraakt en de verhoudingen verstoord.

Volgens Hoekstra heeft de provincie tot nu toe goede regels om plannen voor zonneparken te beoordelen. Die dreigt de provincie nu goeddeels overboord te zetten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu