Zonnepark Zuidvelde ondanks 'open eindjes' stap verder

Op deze fraaie velden bij Zuidvelde is het zonnepark gepland. Foto: Marcel Jurian de Jong

Een stortvloed aan vragen vanuit Zuidvelde wachtte de gemeenteraad van Noordenveld woensdagavond. De gemeenteraad gaf desondanks een verklaring van geen bedenkingen af voor het geplande zonnepark.

De meerderheid van de gemeenteraad vond de plannen voldoende onderbouwd om de gevraagde verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan. In tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken moest de raad op één avond een mening vormen en ook meteen oordelen over het plan. ,,Voor een goede afweging is meer tijd nodig”, zei Femke Wolthuis namens oppositiepartij Lijst Groen Noordenveld.

Opnieuw overvallen

De initiatiefnemers van het zonnepark met een omvang van ruim 100 hectare stuurden het gemeentebestuur onlangs een brandbrief. Daarin drongen ze aan op snellere besluitvorming om nog te kunnen meedoen aan de subsidieronde voor energieprojecten aan het einde van het jaar. Daarvoor is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Omwonenden voelden zich overvallen door de plotselinge versnelling.

Ook de coalitiepartijen zijn het niet onverdeeld eens met de gang van zaken. Namens de VVD stelde Nanda Emmens voor het besluit uit te stellen tot na de zomervakantie. ,,Er zijn nogal wat onduidelijkheden over het gebiedsfonds en de inkleding van lokaal eigendom”, zei ze. Duidelijkheid over het al dan niet verlenen van de natuurvergunning door de provincie volgt pas op zijn vroegst dan. De provincie adviseert de gemeente ook te wachten met een besluit.

Haast vanwege energietransitie

,,We snappen echt niet dat we onder druk van subsidie een besluit gaan nemen”, stelde Emmens. ,,Het college toont te weinig maatschappelijke sensitiviteit. Hiermee wekt zij de indruk dat ze commerciële belangen boven de belangen van inwoners stelt”, zei Gerard Willenborg namens het CDA. PvdA/GroenLinks speelde een sleutelrol. De duofractie, die op het standpunt staat dat ze alleen akkoord geeft op grootschalige plannen als het lokale eigendom goed is geregeld, stemde in.

,,Onze fractie heeft haast. Niet vanwege de centen, maar vanwege de broodnodige energietransitie”, zei Bertus Jan Epema namens de duofractie. ,,Dat betekent niet dat we tevreden zijn. We willen dat bij het definitief afgeven van de verklaring van geen bedenkingen dat dit waterdicht is uitgewerkt.” De partij stemt bij de definitieve beoordeling tegen als dat onvoldoende is geregeld. De plannen liggen de komende zes weken ter inzage. De definitieve verklaring volgt dan nog. ,,U krijgt nog alle kans”, besloot voorzitter Jan ter Hoor (Gemeentebelangen).

Nieuws

Meest gelezen

menu