Zonnewand langs A37 bij Emmen sneuvelt door felle protesten. Doortrekken zonnewand bij Hoogeveen gaat door geldgebrek niet door

Inwoners van Erica kunnen de vlag voorzichtig van stal halen. De gemeente Emmen ziet de geplande en door de inwoners zo verfoeide hoge zonnewand langs de A37 niet zitten en vraagt de provincie de wand te schrappen.

Protest tegen zes meter hoge zonnewind bij Emmen.

Protest tegen zes meter hoge zonnewind bij Emmen. Foto: Werkgroep Zonnewand A37 Nee

Onlangs sneuvelde ook het plan om de zonnewand bij Hoogeveen door te trekken. De gemeente Hoogeveen zou hier grond voor moeten kopen, maar heeft het geld niet. De extra wand was daar een wens van bewoners. Zij hoopten dat de opstelling als geluidswal kon dienen.

Bij Erica is het een ander verhaal. De inwoners van dit dorp waren juist tegen een zonnewand. Zij vinden de zes meter hoge muur, over een lengte van 2 tot 3 kilometer, vooral een te grote aantasting van het landschap. Inwoners van het aan de andere kant van de A37 gelegen Parc Sandur hadden eerder juist om de wand gevraagd. Vanuit Erica werd een werkgroep opgericht, een petitie opgesteld, die ondertussen meer dan duizend keer is ondertekend, en verzet aangekondigd tot aan de Raad van State.

,,Aanvankelijk leek de zonnewand ons een goed plan, tot ons in juni signalen bereikten vanuit Erica dat er bezwaren waren’’, zegt wethouder René van der Weide (Wakker Emmen). De gemeente hield daarom een enquête onder zo’n duizend inwoners van Erica en Parc Sandur, gelijkelijk verdeeld over beide.

Gemeente Emmen wil geen zonnewand meer nu bij enquête 82 procent van de inwoners tegen blijkt

Ruim zeventig procent van de mensen vulden die in, van wie het merendeel uit Erica. Van der Weide: ,,Een mooie respons. En de uitslag is duidelijk: 82 procent is tegen de zonnewand. Aangezien wij steeds hebben gezegd dat die er niet komt als er geen draagvlak is, vragen wij de provincie hem uit het plan te halen.’’

De zonnewanden bij Hoogeveen en Emmen maken deel uit van de Drentse Zonneroute A37. Op een traject van 42 kilometer lang tussen Hoogeveen en de Duitse grens worden bermen, op- en afritten en knooppunten vol gelegd met zonnepanelen. Er kan naar verwachting 200 megawatt aan zonne-energie worden opgewekt, oftewel stroom voor zo’n 50.000 inwoners. De zonneroute wordt de langste van Europa. De panelen krijgen verschillende kleuren, passend bij het landschap.

Wethouder geeft geen garantie

De provincie heeft een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gemaakt, dat tot 9 september ter inzage ligt. Wethouder Van der Weide verwacht dat de zienswijze van zijn gemeente een grote rol zal hebben en dat de zonnewand er niet zal komen. ,,Ik geef geen garantie, maar ik ga ervan uit dat de provincie onze zienswijze zwaar laat meewegen. Dit is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, de drie gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen en de provincie.’’

Het schrappen van de wand heeft volgens hem een minimaal effect op de totale opbrengst van het project.

Komende week overhandigt de werkgroep Zonnewand A37 Nee haar petitie met de collectieve zienswijzen en de bezwaarschriften aan gedeputeerde Henk Brink. De groep is niet van plan de strijd te staken zolang er nog geen officieel besluit is genomen door de provincie. ,,Er staat nog niets zwart op wit, dus wij gaan door’’, zegt Bert Schoemaker, lid van de werkgroep. ,,We willen die zonnewand echt helemaal uit het Provinciaal Inpassingsplan hebben, zodat de provincie ook niet in de toekomst alsnog zo’n wand kan toevoegen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu