Zorg in het bos bij Rolde in de toekomst ingeperkt. Raad Aa en Hunze stemt in met visie voor 't Ruige Veld die 24-uurszorg op termijn onmogelijk maakt.

De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft besloten dat nachtopvang op ‘t Ruige Veld in Rolde op termijn niet meer is toegestaan. Daarmee vervalt voor nieuwe zorginstellingen de mogelijkheid om 24-uurszorg te bieden op de zorglocatie bij het bos.

Een nieuw bestemmingsplan moet meer duidelijkheid opleveren over wat kan en mag op 't Ruige Veld.

Een nieuw bestemmingsplan moet meer duidelijkheid opleveren over wat kan en mag op 't Ruige Veld. Foto: Marcel Jurian de Jong

Het college sprak zich al eerder uit voor deze door een meerderheid van de raad gekozen optie, waarin dagbesteding op ‘t Ruige Veld mogelijk blijft.