Zorg in het bos bij Rolde in de toekomst ingeperkt. Raad Aa en Hunze stemt in met visie voor 't Ruige Veld die 24-uurszorg op termijn onmogelijk maakt.

De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft besloten dat nachtopvang op ‘t Ruige Veld in Rolde op termijn niet meer is toegestaan. Daarmee vervalt voor nieuwe zorginstellingen de mogelijkheid om 24-uurszorg te bieden op de zorglocatie bij het bos.

Een nieuw bestemmingsplan moet meer duidelijkheid opleveren over wat kan en mag op 't Ruige Veld.

Een nieuw bestemmingsplan moet meer duidelijkheid opleveren over wat kan en mag op 't Ruige Veld. Foto: Marcel Jurian de Jong

Het college sprak zich al eerder uit voor deze door een meerderheid van de raad gekozen optie, waarin dagbesteding op ‘t Ruige Veld mogelijk blijft.

Op ‘t Ruige Veld in Rolde was het ‘t afgelopen jaar allesbehalve rustig. Gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg probeerden op te treden tegen de Stichting Altijd Zorg, omdat de zorg ver beneden de maat zou zijn. Ook het permanent begeleid wonen werd in twijfel getrokken, met een inval op het terrein en veel onrust tot gevolg.

Over aangrenzend gebied is nog niets besloten

De door het college aan de raad voorgelegde toekomstvisie voor ‘t Ruige Veld zorgde bij raadsleden (en omwonenden), ondanks het besluit, wel voor verwarring en discussie. In de toekomstvisie staan tal van ideeën voor het hele gebied, ook voor de aangrenzende gronden de Zonneheuvel en de Venkavel en de mogelijkheid om daar recreatiewoningen te bouwen. Maar daarover werd nog niets besloten.

De nieuwe toekomstvisie maakt ook (beperkte) woningbouw mogelijk op de locatie van de huidige zorggebouwen. ,,Pas op met de hoeveelheid woningen die je daar wilt gaan bouwen’’, waarschuwde Arie Fonk (D66).

‘Wanneer school niet functioneert, doe je niet de school dicht’

,,Het zou goed zijn als het college binnenkort komt met een visie voor het hele gebied’’, benadrukte Lukas Koops (GroenLinks), die ook zei dat nachtzorg wat zijn fractie betreft niet van ‘t Ruige Veld had hoeven verdwijnen. ,,Wanneer een school niet functioneert, doe je niet de school dicht, maar zoek je een nieuwe directeur.’’

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) benadrukte dat de raad hem opdracht had gegeven zich eerst te beperken tot ‘t Ruige Veld en dat een groter plan voor het hele gebied in de maak is, ook al staan in de toekomstvisie al diverse ideeën.

Voor zorginstelling verandert niets

Voor zorginstelling Phusis - opvolger van Altijd Zorg - verandert op dit moment overigens niets. De instelling is gestart toen 24-uurszorg nog was toegestaan. Eventuele nieuwe zorgaanbieders moeten zich wél houden aan de nieuwe regels. Wel moet de gemeente na het vaststellen van de toekomstvisie nog een nieuw bestemmingsplan vaststellen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu