Zorgen over verkeersveiligheid rond woonwijk Nijstad-Oost: Hoogeveen wil er maximaal honderd huizen bouwen

Hoogeveen wil maximaal honderd woningen bouwen in de nieuwe wijk Nijstad-Oost, naast Erflanden. Maar meerdere bewoners hebben zorgen over de toename van verkeer en de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Hier moet de nieuwe woonwijk van Nijstad-Oost verrijzen. Op de achtergrond het gasbehandelingsstation van de NAM.

Hier moet de nieuwe woonwijk van Nijstad-Oost verrijzen. Op de achtergrond het gasbehandelingsstation van de NAM. Foto: DvhN

Dat blijkt uit reacties op het nieuwe bestemmingsplan, dat zes weken ter inzage lag. In totaal zijn drie zienswijzen ingediend, die nog niet openbaar zijn.

Eéntje is door veertien bewoners ondertekend. Volgens de gemeente wordt geageerd tegen de toekomstige verkeersdruk op de Zuidwoldigerweg en de weg Nijstad. Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid. Ook is bezwaar gemaakt tegen de bouw van de woningen die op acht erven komen.

Nieuwe kruispunten

De gemeente wil de toekomstige woonwijk ontsluiten via de Zuidwoldigerweg en de weg Nijstad. Daartoe worden twee nieuwe kruispunten aangelegd ter hoogte van de Noorddreef en fietspad De Laan. Die krijgen een middengeleider om de oversteek voor fietsers en voetgangers zo veilig mogelijk te maken.

De Woon Advies Commissie (WAC) Hoogeveen had de gemeente gevraagd om de snelheid op delen van de ontsluitingswegen terug te brengen naar 30 km/uur. De gemeente houdt echter vast aan 50 km/uur op de Zuidwoldigerweg en de weg Nijstad (waar op het noordelijke tracé 60 als max geldt.)

‘Allureverschil’

Dat de weg Nijstad binnen de bebouwde kom geen 30 km-regime krijgt, heeft volgens de gemeente te maken met de verkeersveiligheid. ‘Dat zou betekenen dat alle wegen gelijkwaardig zijn en bestuurders van rechts voorrang hebben. Gezien het allureverschil tussen de weg Nijstad (asfalt) en de aansluitingen is dat geen aanbeveling.’

In de toekomst wordt de zuidelijke weg Nijstad opgeknipt. Daardoor is er geen verbinding meer met het recreatieterrein. De verkeersroute vanaf Hoogeveen naar het recreatiegebied verloopt dan via de weg Nijstad Noord. Beide wegen worden gescheiden door de Hoogeveense Vaart.

Waterstof

De bedoeling is dat de nieuwe woningen in Nijstad-Oost verwarmd worden door een cv-installatie op waterstof. Het is een belangrijke voorwaarde om de naastgelegen wijk Erflanden aan te kunnen sluiten.

De gemeente tekent daarbij wel aan dat realisatie van Nijstad-Oost met waterstof niet automatisch betekent dat ook Erflanden overgaat. Daarover moet nog een besluit genomen worden.

De gemeente zal de protesten en opmerkingen op het bestemmingsplan van een reactie voorzien, waarna het in de gemeenteraad wordt besproken. De planning is dat het bestemmingsplan op 25 november wordt vastgesteld. Daarna kan gestart worden met de verkoop van de grond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu