Zorginstellingen werken intensief samen om zorgniveau in Drenthe op peil te houden. 'Het is nodig om samen problemen te tackelen'

Drentse zorginstellingen werken meer en meer samen om de oplopende zorgtaken en personeelstekorten op te kunnen vangen. Binnenkort brengen zij een gezamenlijke zorgvisie uit. ‘Hiermee lopen we voorop in Nederland.’

Zorgdirecteuren Kees Veling, Erwin Duits en Mariska Roeters over de intensieve samenwerking tussen zorginstellingen in Drenthe.

Zorgdirecteuren Kees Veling, Erwin Duits en Mariska Roeters over de intensieve samenwerking tussen zorginstellingen in Drenthe. Foto: DVHN

Door vergrijzing zal het aantal ouderen dat zorg nodig heeft de komende decennia fors toenemen. Tel daarbij op dat zorgpersoneel schaars is én schaarser lijkt te worden in de toekomst, en je hebt weinig fantasie nodig om je een flinke berg problemen voor te stellen. De druk op het Nederlandse zorgsysteem om met oplossingen te komen, is dan ook hoog. In Drenthe denkt een grote groep zorginstellingen dat één van de oplossingen ligt in een intensieve samenwerking.

Van elkaar leren