Informatiebijeenkomst gemeenteraad Aa en Hunze over mijnbouwactiviteiten

Het gemeentehuis van Aa en Hunze in Gieten. Foto Archief/DvhN

Donderdagavond komt de gemeenteraad van Aa en Hunze bijeen voor een informatiebijeenkomst over mijnbouwactiviteiten in haar regio.
Lees meer over
Aa en Hunze

Staatstoezicht op de Mijnen geeft een presentatie over de mijnbouwactiviteiten in de regio en in gemeente Aa en Hunze, beantwoordt vooraf ingediende vragen en vragen van raadsleden en leden van de ‘klankbordgroep gestapelde mijnbouw Aa en Hunze’.

Ondergrond en mijnbouw